Hans Schedelmann: Die Wiener Büchsenmacher und Büchsenschäfter
Datum: Saturday, 20. February 2010 @ 06:00:00 CET
Téma: Články


Kdo chce něco vědět o vídeňských puškařích, měl by začít právě touto knihou. Navíc se zde nepíše jen o puškařích vídeňských.

Ve válečném roce 1944 vyšla v berlínském nakladatelství Walter de Gruyter & CO. práce Hanse Schedelmanna o vídeňských puškařích a pažbařích. Byla válka a dílo tak zásadní pro studium dějin středoevropského puškařství, se zdaleka nerozšířilo tak, jak by si zasloužilo, takže se stalo vzácným.
Reprint Schedelmannovy práce vydalo v roce 2003 nakladatelství Jagd- und Kulturverlags Anstalt v Lichtenštejnském Vaduzu.
Schedelmann své seznamy vídeňských puškařů a pažbařů vytvářel na základě podrobného studia archivu vídeňského cechu, založeného roku 1661, přičemž některé archiválie jsou v práci vyobrazeny. Obsáhl především druhou polovinu 17. a celé 18. století, informace o puškařích z 19. století jsou spíše sporadické a rozhodně neúplné.
První část knihy obsahuje seznam vídeňských puškařských mistrů, řazený nikoli v abecedním pořádku, ale podle data, kdy se stali mistry, případně podle první zmínky o nich. Jednotlivá hesla obsahují základní osobní údaje, někdy i obsáhlejší citace z dobových zápisů.. Podobně jsou v samostatném seznamu seřazeni pažbaři.
Pro zájemce o české puškaře je zajímavý seznam učňů a tovaryšů, kteří prošli vídeňským cechem. Je zde vždy jméno, příjmení a místo, odkud dotyčný do Vídně přišel. Najdeme mezi nimi muže z celé střední Evropy a pochopitelně i z Čech a Moravy.
Schedelmann do své práce vložil také záznamy o zbraních vídeňských puškařů z inventáře vídeňské císařské zbrojnice (1785), lichtenštejnské zbrojnice na panství Nieder Abbsdorf (1727) a vídeňské lichtenštejnské zbrojnice (1761).
Práce je doplněna černobílými fotografiemi zbraní vídeňských puškařů, opatřenými poměrně obsáhlými popisy. Kvalita reprodukcí fotografií není nijak valná, ale jsou použitelné. Nezbytností je u práce tohoto typu samozřejmě také obsažný rejstřík.
Tato knížka, připomínající do jisté míry telefonní seznam, zřejmě nezaujme širokou čtenářskou obec, ale především starožitníky, sběratele, muzejníky a všechny vážné zájemce o dějiny středoevropského puškařství. V Norimberku stála tato knížka 20 eur.


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2078