Dragouni a ostrostřelci v Klatovech
Datum: Sunday, 13. June 2010 @ 00:00:00 CEST
Téma: Články


Zbraně, militária se prolínají celou expozicí klatovského muzea, která se jmenuje Historie Klatovska. Celkově je zde vystaveno více jak 100 předmětů vojenského nebo zbrojního charakteru. To jinde nemají ani ve stálých expozicích zbraní.

Už v archeologické části můžeme vidět množství bronzových součástí zbraní - hroty šípů, části čepelí dýk a mečů.  V části expozice věnované středověku a počátku novověku stojí za povšimnutí vitrína s torzy několika mečů, sekery, hroty šípů a oštěpů. S ohledem na nálezové okolnosti jsou často datovány do doby husitské. Čistě vojenská je vitrina třicetileté války. Je zde vystaveno celé spektrum chladných zbraní od kordů, halaparten, mečů přes několik typů pistolí. Zajímavostí je zde obřadní meč pánů z Janovic.
Další zajímavost je vitrína věnovaná útrpnému právu, kde se díky zazdění vchodu do klatovské městské mučírny na konci 18. století a jejímu znovuotevření až v dobách, kdy bylo v Klatovech čerstvě otevřeno muzeum, předvádí základní škála katovského náčiní.
Důležitá je vitrina proslulé klatovské dragounské posádky. Vystaveny jsou dragounské šavle, pistole a přilby, části uniforem a koňských postrojů. V další části pak je připomenuta velká kolekce předmětů souvisejících se spolkem ostrostřelců v Klatovech. Je vystaveno několik malovaných terčů a ve vitrínce pak části uniformy (klobouk a plášť), dále pak pušky, šavle a součásti výstroje. V části věnované I. světové válce je představena jak výstroj a výzbroj příslušníků rakouské armády, tak výstroj a výzbroj čsl. legií. V poslední části expozice, která se věnuje dějinám 20. století, jsou pak militária zastoupena ve 4 vitrínách věnovaných 2. světové válce. Je zde uniforma poručíka čsl. armády ze 30. let, dále pak polní maskovací uniforma příslušníka jednotek SS, plášť uniformy příslušníka SD a Volkssturmu.

Muzeum Klatovy
 
Vlastivědné muzeum Dr.Hostaše v Klatovech, Hostašova ul. č. 1.
Otevřeno denně kromě pondělí 9,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00 hod.,
muzeum.klatovynet.cz


Informace o zbraních v expozicích a výstavách českých a moravských muzeí v létě 2009 najdete ve Střelecké revui číslo 6/2009.

Střelecká revue
Střelecká revue


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2139