Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/guns-info.cz/html/mainfile.php on line 17
Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní - BRANDEJS SE VRACÍ


BRANDEJS SE VRACÍ
Datum: Monday, 12. July 2010 @ 00:00:00 CEST
Téma: Články


Bedřich Brandejs je klasik české odborné literatury o zbraních. V poslední čtvrtině 19. století usilovně pracoval na rozsáhlém díle, které by shrnulo tehdejší poznatky o výrobě palných zbraní a jejich technickém vývoji. Jeho práce v plném znění nakonec vyšla jen německy jako Die moderne Gewehrfabrikation. V Čechách neměla publikace velkého rozsahu šanci na vydání.

brandejs Až v roce 1894 vydal Emil Eggerth v Písku obsáhlý a zdařilý výtah z tohoto velkého díla pod názvem Zbraně střelné, lovecké, terčovní a obranné.
V knize najdeme popisy jednotlivých částí palné zbraně v široké škále tehdy užívaných technických řešení-hlaveň, závěr, zámek, spoušť, pažba, povrchové úpravy.
V další části se autor věnuje podrobnějšímu popisu a zhodnocení tehdy používaných systémů loveckých zbraní. Najdeme zde třeba systém Teschner, Dreyse, Greener, Ideal, Nimrod, Genial, korunní ručnice, ale i systémy mnohem obvyklejší. Zvláštní kapitoly jsou věnovány krátkým palným zbraním, především revolverům, protože samonabíjecí pistole byly tehdy v plenkách. Brandejs řeší také zkoušení palných zbraní a příslušenství. Autor věděl, o čem píše, protože byl zkušený puškař.

Bedřich Brandejs

Kniha představuje zajímavé konstatování stavu, v jakém byla zbrojní technika na konci 19. století. Je čtivá a přehledná, zajímavá pro myslivce-majitele starých zbraní a především pro sběratele.
Brandejsova kniha vyšla s předmluvou Vladimíra Dolínka, která byla i součástí reprintu téže práce z 90. let 20. století, který vydalo nakladatelství Ars Arm.
Na titulní straně knihy najdeme fotografie moderních revolverů z konce 20. století a na zadní straně fotografii křesadlového trombonu. Ani o jedné z těchto zbraní se v knize nic nedozvíte. Možná by bylo dobré, kdyby si autor obálky knihu nejdříve přečetl. Nicméně tato fušeřina na kvalitách 115 let starého Brandejsova díla nic nemění.

Bedřich Brandejs: Zbraně střelné, lovecké, terčovní a obranné. Praha, Naše vojsko 2009, 152 s., cena 195 Kč

Tato zpráva vyšla ve Střelecké revui číslo 4/2010.

Střelecká revue
Střelecká revue


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2157