PISTOLE PRO UHLOBARONA
Datum: Sunday, 22. August 2010 @ 00:00:00 CEST
Téma: Články


Uhlobaroni nám byli v minulosti propagandou vykreslováni jako ztělesnění kapitalistického vykořisťování ubohého proletariátu. Jedinou výjimkou byl uhlobaron Ptáček z Cimrmanovy hry Vizionář. Ten mohl být i za minulého režimu podán jako osoba veskrze sympatická, byť poněkud natvrdlá. Vždyť byl, pravda, za určitých podmínek, ochoten prodat svůj důl i Petru Bezručovi.

pistole-pro-uhlobarona Lidí, kteří podnikali v těžbě uhlí, byla v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v 19. století celá řada. Někteří začínali z ničeho a dopracovali se velkých majetků. Jiní vycházeli z nezanedbatelných rodových majetků, které těžbou uhlí rozmnožili. K těm druhým patřil šlechtický rod Larischů.
Hornoslezský rod je v pramenech připomínán od počátku 14. století. Existovalo několik jeho různě významných větví. Od roku 1569 vlastnila jedna z nich panství Karviná, které se později ukázalo být oslíčkem, ze kterého pravidelně padaly ve velkém počtu zlaté, pravda trochu umouněné mince.
Od roku 1748 mohli Larischové užívat hraběcí titul a od roku 1776 na Karvinsku těžili uhlí. Stali se tedy šlechtou, která vedle výnosu z velkostatku začala v duchu doby investovat do průmyslového podnikání a záhy majetkově předstihla řadu jiných, poněkud konzervativněji uvažujících starobylých a urozenějších rodů.
Hrabě Johann Josef Larisch (1776-1820) si v roce 1791 vzal hraběnku  Annu z Moennichu, dědičku velkého majetku.  Jako mnozí jiní šlechtici, kteří sňatkem přišli k velkým majetkům, pak přidal příjmení manželky ke svému příjmení. Od té doby se psal jako Larisch-Moennich.

Fibich

Pistole pro těžaře
Při naší nedávné návštěvě pražské firmy TopArms Gallery nám její majitel Mgr.Petr Dolejš ukázal skvostnou pistoli, která má vztah právě k šlechtickému  průmyslnickému rodu Larisch-Moennichů.
Jednohlavňová perkusní pistole s postranním zámkem je na zámku i hlavni signovaná RUDOLF FIBICH IN OLMÜTZ.  Byla vyrobena kolem roku 1850 a nepochybně byla určena ke střelbě do terče.
Fibichové patřili k významným moravským puškařským rodům 19. století. Kromě F.Fibicha, který pracoval v Prostějově, působili všichni v Olomouci. Jejich příbuzenské vztahy nejsou dosud prozkoumány.

Fibich

Puškař Rudolf Fibich je podle údajů Vladimíra Dolínka v Olomouci připomínán v roce 1849, kdy se stává měšťanem. Jsou od něj dochovány zbraně ze třetí čtvrtiny 19. století, vedle předovek též zadovky. Z dochovaných zbraní tohoto puškaře je zřejmé, že k jeho klientele patřily velmi bohaté osobnosti Moravy a rakouského Slezska.
Naše zbraň je dlouhá 430 mm, hlaveň měří 246 mm, má ráž 13 mm a je drážkována 14 podélnými drážkami.

Fibich

Hlaveň je osmihranná, je vyrobena z růžičkového damašku vysoké kvality, který byl upraven černěním, které je z větší části mírně setřené, takže vzor damašku opravdu skvěle vyniká. Zadní okraj hlavně a dnový šroub jsou bohatě zdobeny rytým motivem vinných listů a zlacením. Na horní ploše hlavně je zlatem vykládaná signatura „RUDOLF FIBICH IN OLMÜTZ“. Muška je ocelová, zasazená na rybině. Hledí je stavitelné, zasazené v lůžku hlavně.
    Zámková deska je plochá, kohout mírně zaoblený se zdrsněným hmatníkem. Protizámková deska má stejný tvar jako zámková deska. Důvod tak velkých rozměrů protizámkové desky je pouze estetický-získání plochy pro výzdobu. Zámková deska, protizámková deska, kohout i jazýček lůžka hlavně jsou zdobeny celoplošnou rytinou s převažujícími motivy překrásných vinných listů na zdrsněném a ztmaveném pozadí. To vše je kombinováno se střídmým zlacením. Na zámkové desce je kromě toho v přední části postava ležícího Adama, na protidesce ležící Eva. V zadní části zámkové desky je zlacená signatura „RUD. FIBICH“, na protizámkové desce „IN OLMÜTZ“. Spoušť nemá napínáček, ale má přítlačné perko pro vymezení vůlí. Ocelový spoušťový oblouček má opěrku, zdola je na něm rytina biblického stromu poznání s hadem.   Hlavice rukojeti je ocelová, střídmě zdobená, kuželková.

Fibich

     Pažba je vyrobena z velmi kvalitní kořenovice s nádherným vzorem. Rukojeť je profilovaná a její povrch je matný. Na krku pažby je oválný medailonek ze světlého kovu s rytým erbem pod korunkou s devíti perlami. Jde právě o erb rodiny Larisch-Mönich. Mezi nimi tedy hledejme majitele, resp. objednatele této zbraněm lépe řečeno s největší pravděpodobností páru stejných nebo velmi podobných zbraní v kazetě. Na vnějších plochách zbraně jsme sice neobjevili žádné značení, které by dokládalo, že pocházela z páru, ale na hlavni a dnovém šroubu se vyskytuje číslice dvě. Navíc charakter zbraně jasně nasvědčuje tomu, že pochází z páru.

Fibich

Jako majitelé přicházejí v úvahu dva příslušníci rodu. Ten první je syn Johanna Josefa Larische a  Anny z Moennichu, Josef Heinrich Larisch-Moennich (1793-1853). Ten si vzal hraběnku Eleonoru Haugwitzovou a v závěru života mohl být teoreticky Fibichovým zákazníkem. Byl to úspěšný těžař a podnikatel v zemědělství a potravinářském průmyslu. Pravděpodobnějším majitelem zbraně však je jeho syn Johann (1821-1884), později dědičný člen rakouské Panské sněmovny. Ať již byl majitelem kdokoli z výše uvedených pánů, dostal zbraň (nebo spíše zbraně) na vysoké umělecké úrovni. Také námět výzdoby rozhodně nebyl tuctový, ale poměrně originální.
Všechny mechanismy naší pistole fungují, zbraň je střelby schopná a je ve fantasticky zachovalém stavu.
Zbraň Rudolfa Fibicha nám jasně dokládá, že byl schopen svým zákazníkům dodávat špičkové zbraně, které byly zcela srovnatelné s výrobky jeho vyhlášených pražských současníků jako byli A.V.Lebeda, Matyáš Mach nebo později Jan Nowotný.  Pistole je až marnivě zdobná. Ostatně byla určena pro příslušníka jednoho z významných šlechtických a podnikatelských rodů tehdejšího habsburského soustátí.

Tento článek vyšel ve Střelecké revui číslo 9/2009.

Střelecká revue
Střelecká revue

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2192