KOLIK ZA ČERNOTU?
Datum: Monday, 08. November 2010 @ 00:00:00 CET
Téma: ČlánkyOd 1. ledna 2010 vstoupil v platnost nový trestní zákon číslo 40/2009 Sb. Tato nová norma má ke stovce stran hustě psaného textu a není účelem tohoto článku ji celou rozpitvávat. Nicméně podívejme se na paragrafy, týkající se trestných činů kolem zbraní, které zajímají čtenáře našeho časopisu.

zakon Paragraf 279 tohoto nového předpisu řeší otázku nedovoleného ozbrojování, přičemž aktuálně zní:

(1) Kdo bez povolení vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává střelnou zbraň nebo její hlavní části nebo díly nebo ve větším množství střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Stejně bude potrestán,
kdo uvede do střelbyschopného stavu znehodnocenou zbraň nebo na ní provede konstrukční změny směřující k jejímu uvedení do střelbyschopného stavu nebo na zbrani provede konstrukční změny směřující ke zvýšení její účinnosti, nebo
kdo padělá, pozmění, zahlazuje nebo odstraňuje jedinečné označení střelné zbraně, které umožňuje její identifikaci.
(3) Kdo bez povolení
a) vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává výbušninu v množství větším než malém, zbraň hromadně účinnou nebo součástky, jichž je k užití takové zbraně nezbytně třeba, nebo
b) hromadí, vyrábí nebo sobě nebo jinému opatřuje zbraně nebo ve značném množství střelivo,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 3 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu, nebo
c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

         Vše zní poměrně logicky, ale hned s prvním odstavcem budou mít někteří laikové tak trochu problém. Jak se má občan dozvědět, co je to větší množství střeliva, jehož držení je trestným činem a ne už jen přestupkem?  Víc než jeden náboj? Krabička? Plná kapsa? Kýbl? Je zřejmé, že kolem definice většího množství střeliva si ještě užijeme. Někoho třeba začnou soudit za pár shortek, které se mu válely ve skříni a jinému projde plná kapsa jen jako přestupek. Je zcela evidentní, že poslanci se zde rozhodli poskytnout prostor soudcům, aby řešili případy více méně individuálně s přihlédnutím k aktuální situaci. Pokud vyloučíme soudce a státní zástupce-extremisty, kteří jsou ze zbraní hysteričtí, mohlo by to fungovat. První obvinění se budou možná muset prosoudit všemi stupni našeho soudnímu systému, aby se úředně stanovilo, co to je  větší množství střeliva. Na počátku bude nepochybně trochu zmatek, který zapříčiní nestejný výklad zákona jednotlivými soudy. A časem se to sjednotí na nějaké neoficiální nebo dokonce oficiální, doufejme že rozumné hranici.

Trestní zákon
Je krabička zapomenutých malorážkových patron z II. světové války ještě přestupek nebo trestný čin?

         Bude také nutno stejným způsobem definovat pojem značné množství střeliva (odst. 3, písmeno b). Jak plyne ze skutečnosti, že za značné množství střeliva hrozí zákon větším trestem než za větší množství, bude značné množství střeliva víc než větší množství střeliva. O kolik? O krabičku, o kýbl, o vagon? Opět se tedy bude rozhodovat u soudu a opět bude praxe nějakou dobu nejednotná, než se stanoví  nebo vžijí nějaká pravidla.
        

Tento článek vyšel ve Střelecké revui číslo 2/2010. Tam si také můžete přečíst plné znění.
Střelecká revue
Střelecká revue
Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2241