Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/guns-info.cz/html/mainfile.php on line 17
Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní - PISTOLE MISTRA CIZINCE


PISTOLE MISTRA CIZINCE
Datum: Monday, 15. November 2010 @ 00:00:00 CET
Téma: Články


Příliv cizinců do naší země není záležitostí posledních několika málo let. Cizinci k nám přicházeli prakticky vždy, když naše země prosperovala nebo když jim připadala bezpečnější než jejich vlast.
Zásadní rozdíl však byl v tom, že v časech minulých k nám nepřicházela nekvalifikovaná pracovní síla, ale usazovali se zde špičkoví nebo alespoň kvalifikovaní specialisté a umělci. Byli mezi nimi vedle stavitelů a architektů a techniků také rytci, medailéři, malíři, hudebníci a v neposlední řadě puškaři, kteří zde vycítili příležitost dobrého živobytí.
Na našem území vedle Čechů puškařili Němci (domácí i přistěhovalí), Rakušané, Francouzi a snad i Holanďané. A naopak schopní Češi se usazovali v cizině.

deplan-pistole-gunmaker Mistr cizinec
Jeden z těchto cizinců, cizozemců a přišelců byl puškař Johann Jacob Deplan. V archivních pramenech je uváděn také jako Johann Jacob Teblag. Někteří písaři prostě slyšeli poněkud jinak.
O jeho původu nám není nic známo. Podle příjmení to nepochybně nebyl Čech. Není vyloučeno, že byl Holanďan, ale mohl být i Francouz. Co jej do Prahy přivedlo, o tom se můžeme pouze dohadovat. Služba u nějakého šlechtice? Vojenská služba? Náboženské problémy v zemi původu? V tom posledním případě by to zřejmě mohl být Holanďan, který v Praze hledal ochranu pro svoji katolickou víru. Nebo doma něco provedl?
Deplan je v Praze poprvé připomínán v roce 1721 u příležitosti sňatku. Do města tedy přichází poměrně mlád. Kdy se stal mistrem, to zatím nevíme, ale v každém případě roku 1727 spolupodepisuje návrh na zřízení pražské manufaktury na výrobu vojenských planých zbraní. Tehdy to nevyšlo a nikdy potom také ne.
Další zprávy o něm jsou z let 1729, 1741 a 1742. V těch letech mu umíraly děti. Ty poslední dvě zřejmě zemřely v souvislosti s válkami o dědictví habsburské (slezské války). Praha tehdy byla obsazena francouzsko-bavorským vojskem a posléze obležena Rakušany. Nemoci a hlad. Zpráva o úmrtí v rodině z roku 1742 je také poslední dosud známou zprávou o našem puškaři. Zemřel před rokem 1752, protože v roce 1752 se píše o jeho vdově.
Puškař měl prokazatelně příznivce mezi českou šlechtou. Jeho hlavním protektorem zřejmě byl kníže Lobkowicz, v jehož domě se např. odehrála svatba jedné z Deplanových dcer.

Pistole Deplan

Pistole Deplan

Vzácné zbraně
Deplan vyráběl výhradně křesadlové zbraně, pistole i pušky. Nalézáme je v lobkowiczkých sbírkách, v řadě českých muzeí včetně Národního muzea, ale také ve sbírkách v Drážďanech, Neapoli, Victoria-Albert Muzeu v Londýně, v Maďarsku a na Slovensku.
Jeho zbraně se však vyskytují vzácně. Zřejmě jich nestačil vyrobit mnoho. Počet dochovaných kusů, které jsou k dispozici na volném trhu mimo veřejné sbírky, pochopitelně také není vysoký. A to je činí ještě vzácnějšími.
Deplanovy práce vynikají hodnotnou ryteckou výzdobou. Bývá někdy označován za krále českého puškařského baroka.

Deplan pistole
Jezdecký boj je na zámkové desce zcela jasný. Signatura je v úzkém pásku před kohoutem a kohout ji z části zakrývá.

Pistole
Jedna z jeho vzácných zbraní se nedávno objevila v nabídce pražské firmy TopArms Gallery.
Leží před námi jednohlavňová pistole s francouzským křesadlovým zámkem, signovaná na zámkové desce „JOH DEPLAN A PRAG“. Prodejce ji datoval do rozmezí let 1725-1740. Zbraň měří 460 mm a váží 852 g. Má ráž 15,5 mm a vývrt je hladký.

Deplan pistole

Válečnická výzdoba
Hlaveň je vyrobena z krásného damašku se střídajícími se, vždy však velmi výraznými vzory.  Přední část má kruhový průřez, v zadní části je osmihranná. Na osmihranné části je na zlaceném pozadí rytina antického válečníka s trofejemi, andělíčky, maskaronem a ornamenty. Řezba je masivní, ale vkusná a zlatem na pozadí se rozhodně nešetřilo. Muška je mosazná a má tradičně kapkovitý tvar. Hledí zbraň nemá. byla určena ke střelbě na krátkou vzdálenost.
 Zámková deska a kohout jsou zaoblené. Na zámkové desce je mezi ornamenty na zdrsněném pozadí dominantním výjevem rytina jezdeckého boje. Před kohoutem se nachází  obloukovitá, zdola nahoru vedená rytá signatura „JOH. DEPLAN A PRAG“.  Když je kohout v přední poloze, je signatura z části zakrytá.
Souprava je mosazná. Protizámková deska je prořezávaná a najdeme na ní veskrze civilní motivy – rostliny v kombinaci s mořskými hady. Hlavice rukojeti je celoplošně zdobena poloreliéfními rostlinnými motivy na zdrsněném pozadí. Podobně je na tom spodní strana spoušťového obloučku.

Deplan pistole

Muž s knírem
Pažba z tmavého dřeva je třešňová. Na hřbetě rukojeti je umístěn medailonek ze světlého kovu. Je na něm poprsí muže s knírem. Jeho oblečení rozhodně není české, ale spíše nám jej zařazuje kamsi na východ. Do Polska? Na Ukrajinu? Mohutná koruna nad štítkem napovídá, že šlo o muže urozeného nebo alespoň velmi mocného. Ačkoli pán nedrží žádnou zbraň, s velkou pravděpodobností jde o bojovníka. Odpovídá tomu jak výzdoba hlavně, tak výzdoba zámkové desky, které nám nedávají možnost pochybovat. Ale kdo je ten kníratý pán, to zřejmě už nezjistíme. Snad si nechal u pana Deplana vyrobit luxusní zbraň, která jej stála nemalé peníze. Možná si někdo jiný nechal vyobrazit na palcový štítek tohoto kníratého pána.


Deplan pistole

Deplan pistole

Tento článek vyšel ve Střelecké revui číslo 5/2009.


Střelecká revue
Střelecká revue


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2248