ZETKA PRO VÝCHODNÍHO NĚMCE
Datum: Wednesday, 09. February 2011 @ 00:00:00 CET
Téma: Články


Když v dávné minulosti příslušník ozbrojených sil potěšil svého vladaře, pasoval jej na rytíře. pokud jej potěšil opravdu hodně, přidal také nějakou půdu s poddanými. Pak někdo vymyslel medaile a řády a od těch panství se pomalu ustoupilo. Zato mohlo býti vyznamenáno více lidí.
Zvláštní formu vyznamenání představovaly a představují darovací zbraně. Dlouho se jednalo o zbraně chladné (šavle, kordy, palaše), opatřené někdy darovacími nápisy a někdy dokonce miniaturou vyznamenání, které s nimi bylo uděleno.

Palné zbraně se jako forma uznání za služby v ozbrojených sborech začínají prosazovat až od 2. poloviny 19. století. A jejich obliba trvá dodnes. Ovšem je otázka, jak dlouho jejich obliba přetrvá, protože rýt věnování do plastu, který se v konstrukci služebních zbraní velmi rychle prosazuje, to dost dobře nejde. Třeba zase přijdou ke slovu ty šavle.
V každém případě známe darovací zbraně z éry Rakouska-Uherska, z doby I. československé republiky i z doby II. světové války. Mimochodem, ty německé darovací zbraně z II. světové války se pilně padělají. Darovací pistole známe ze socialistického Československa a máme je doložené i z bratrské NDR.
Nedávno jsme zaznamenali prodej právě jedné darovací pistole pro příslušníka východoněmecké policie, respektive orgánů ministerstva vnitra. Pán mohl chodit i bez uniformy, ale vnitru sloužil.
Zbraň je uložena v kazetě rudé barvy. V barvě rudé je také samet, na kterém je pistole položena. Další podstatnou informaci najdeme na bílé vnitřní straně víka, kde je rudým písmem natištěn věnovací nápis "Für 30 jährige Dienstzeit in den Organen des Ministeriums des Inneren". Jde tedy o zbraň, věnovanou za třicetiletou službu v orgánech ministerstva vnitra NDR, čili Německé demokratické republiky více nebo spíš méně blahé paměti.
Znak Německé demokratické republiky, ono kladivo kombinované s kružítkem ve věnci z obilí, najdeme vsazený z levé strany do černých plastových střenek.


Zetka

Podíváme-li se však na zbraň podruhé, zjistíme, že soudruzi z NDR tuto darovací pistoli nevyrobili, ale zakoupili v socialistickém Československu. Jedná se totiž o samonabíjecí pistoli „Z“ v ráži 6,35 mm Browning, vyrobenou v České zbrojovce v Uherském Brodě. A pistole Z, to jsou vlastně staré dobré pistole DUO, které v roce 1936 začal v Opočně vyrábět František Dušek. V roce 1960 jejich výrobu převzala Česká zbrojovka v Uherském Brodě.
Naše zbraň má standardní střenky, které měly pistole Z. Jen znak NDR nahradil či překryl na střenkách písmenko Z ve spirále. Provedení naší zbraně je luxusnější, protože je niklovaná. Toto luxusnější provedení se v Uherském Brodě vyrábělo v letech 1967-1974. Jelikož zkušební značka dokládá, že naše zetka vznikla v roce 1971, je vše v pořádku. V tom roce podnik vyrobil 3100 niklovaných pistolí, které, jak uvádějí David Pazdera a Jan Skramoušský ve své knize o dějinách uherskobrodské zbrojovky, byly určeny v převážné míře na export. Většina jich mířila do kapitalistických států, ale jak vidíme, něco bylo i pro NDR.
Zajímavá je otázka, kdy vlastně byla naše pistole darována. V roce 1971 to určitě nebylo, protože Německá demokratická republika vznikla v roce 1949 a třicet let slavila v roce 1979. Pokud by byla pistole věnována v roce 1971 za třicetiletou službu, pak by se do té služby obdarovanému započítávala i případná služba u neblaze proslulé organizace, která zajišťovala poslušnost německých občanů v roce 1941. A to nelze předpokládat. Takoví cynici nebyli ani v NDR. Je tedy pravděpodobné, že pistole si poležela ve skladu a byla darována v roce 1979 zasloužilému členovi východoněmecké bezpečnosti. Nevylučujeme ani její věnování v následujícím desetiletí, kdy NDR pomalu spěla ke svému zániku.

Fotografii této zbraně nám laskavě poskytla mezinárodní aukční firma Hermann-Historica z Mnichova.


Tento článek vyšel ve Střelecké revui číslo 3/2010.


Střelecká revue
Střelecká revue


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2316