Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/guns-info.cz/html/mainfile.php on line 17
Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní - Nils Drejholt: Firearms of the Royal Armouries


Nils Drejholt: Firearms of the Royal Armouries
Datum: Thursday, 10. February 2011 @ 07:00:00 CET
Téma: Články


Když je před průměrně vzdělaným českým občanem hovořeno o švédských muzeích, zpravidla brzy převede řeč na skutečnost, že v nich najdeme leccos z toho, co švédští žoldnéři naloupili v Čechách a zvláště v Praze za třicetileté války. A má pravdu. Ostatně podobné návštěvy švédských vojsk zažila v minulosti také polská Varšava, Pobaltí, Ukrajina, Německo.

Na běhu dějin již nic nezměníme a buďme rádi, že se ve Švédsku, jemuž se vyhnula většina evropských válek 19. a 20.století, zachovala řada vynikajících muzejních sbírek, sbírky zbraní nevyjímaje.

Jedním z dokladů této skutečnosti je i kniha Nilse Drejholta, která je prvním dílem připravované řady katalogů, mapujících palné zbraně ze sbírek švédských králů, uložené v proslulé stockholmské Livrustkammaren, tedy královské zbrojnici.

Autor využil právě oněch výhod, které skýtá staletá nevydrancovaná a nerozkradená sbírka, u níž je archivními dokumenty dobře doloženo, kdy a za jakých okolností do ní které zbraně v minulosti přišly a v níž se také většina těchto zbraní dochovala. Nils Drejholt nám díky těmto možnostem představuje zbrojnice dvanácti švédských panovníků, panovnic nebo příslušníků panovnických rodin tak, jak je dokázal rekonstruovat a zdokumentovat. Začíná proslulým Gustavem Adolfem a končí korunním princem Karlem Augustem (+1810).

Zbrojnice dalších švédských králů z rodu Bernadottů budou zřejmě představeny v připravovaných dalších dílech.

Vzhledem k době, kdy vládli majitelé v knize publikovaných zbraní, najdeme zde zbraně doutnákové, kolečkové a křesadlové. Z perkusních jsou zde pouze ty, které byly později transformovány ze starších systémů.

Rozhodující většina zbraní je bohatě zdobena, v novější době stále více převažují zbraně civilní nad vojenskými.

Pokud se jedná o původ zbraní, rozhodně zde nedominují palné zbraně švédské, ačkoli jich směrem k mladším obdobím výrazně přibývá. Velkou část publikovaných sbírek představují zbraně německé (Norimberk, Suhl), holandské, belgické, ruské, italské a velmi bohatě je zde honosnými pracemi zastoupena Francie.

Záznam o každé zbrani začíná jejím nejstarším známým popisem, který autor nalezl ve starých inventářích nebo přírůstkových knihách. Tento popis je ve (staré) švédštině, ale hned pod ním najdeme anglický překlad. Pak následuje moderní popis, obsahující také základní technická data včetně hmotnosti. Pod popisem jsou odkazy na starší katalogy a zmínky o zbrani či jejím výrobci v odborné literatuře.

K většině zbraní, případně jejich párům či větším souborům najdeme v knize také jednu či více černobílých fotografií, případně i detaily, někde včetně puškařských značek. Zvláště pozoruhodné kusy jsou fotografovány barevně.

Kniha je pro lepší orientaci doplněna rejstříky. Nejsou zde jen běžné místní, jmenné a věcné rejstříky, ale také rejstříky zkušebních nebo kontrolních značek, značek puškařů, pažbařů a hlavňařů, autorů výzdoby, nápisů, zemí a jednotlivých kategorií zbraní (dvojky, jednušky, trojáky…). Samozřejmostí je také seznam použité literatury.

Práce Nilse Drejholta nepochybně patří ke kvalitním publikacím, které mapují a zpřístupňují světové muzejní sbírky. Je koncipována tak, aby současně uspokojila jak milovníka zbraní "amatéra", tak profesionálního badatele.Nils Drejholt: Firearms of the Royal Armouries. Livrustkamaren-The Royal Armoury, Stockholm, 1996. 372 s., 350 SKR.


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2317