Pistole Nambu 94
Datum: Tuesday, 09. April 2002 @ 06:00:00 CEST
Téma: Články


Do sbírky zbraní a militárií Východočeského muzea v Pardubicích přibyla japonská pistole Nambu 94, vyrobená v roce 1944.

Přírůstky do muzea přicházejí. To je běžné. Ale není běžné, aby takto hodnotná věc přišla do sbírek jako dar. Ano, tuto zajímavou a v našich zeměpisných šířkách i délkách vzácnou zbraň (viz Střelecká revue 6/2000) jsme dostali darem od ing.Jana Balcara. Tento pán je mezi střeleckou veřejností velmi dobře znám jako vynikající znalec samonabíjecích pistolí, o nichž publikuje řadu článků na stránkách Střelecké revue i na smluvně-konkurenční stránce www.hoba.cz.
Dar muzeu od člověka s takovouto odbornou autoritou potěší ještě víc.

Dary do našeho muzea i do sbírky zbraní a militárií nejsou zdaleka tak řídkým jevem, jak by se mohlo zdát. Za posledních deset let jsme takto získali asi stovku sbírkových předmětů, protože muzeum má poměrně velké množství příznivců. Naši příznivci nám většinou dávají součásti uniforem, výstrojní součástky, občas nějaký bodák nebo přílbu. Díky jim za ně. Sbírka se jejich zásluhou příjemně doplňuje o řadu zajímavých předmětů, většinou pocházejících z nedávné minulosti.
Dar ing.Balcara se z tohoto průměru velice výrazně vymyká. Je přínosem pro nejcennější součást naší muzejní sbírky, kterou jsou nepochybně palné zbraně. Jím darovaná pistole představuje první samonabíjecí pistoli v naší sbírce, která pochází z asijského kontinentu. Navíc jde o pistoli velice zajímavou, svéráznou, reprezentující zemi, která je ve sbírce dosud zastoupena pouze chladnými a dlouhými palnými zbraněmi.

Možná je tento článek trochu nesouvislý a zpřeházený. Ještě jsem se asi nenaučil psát o velkorysých darech a velkorysých lidech, kteří darují hodnotnou věc do veřejné sbírky, aby zůstala zachována a dostupná pro široký okruh lidí, které zbraně zajímají. Příště to určitě bude lepší.

Veřejnost bude moci pistoli Nambu 94 vidět někdy v blízké budoucnosti (2003 ?), kdy se u nás bude konat výstava vojenských zbraní.

A zde vám přinášíme snímky zbraně včetně detailů:


Značení na levé straně těla zbraně:


Značení na pravé straně těla zbraně:
Pohled shora a detail mířidel:
Pohledy zdola a zezadu:


Zbraň při sejmutých střenkách a vnitřní strana střenek:


A na závěr zásobník včetně detailů značení:

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=238