PLYNOVKY PO ŠVÝCARSKU
Datum: Friday, 17. June 2011 @ 00:00:00 CEST
Téma: Články


Už pěkných pár let (o roku 1996) si užíváme skutečnosti, že plynové zbraně (lidově nazývané plynovky) jsou u nás volně dostupné všem, kdo splňují zákonný limit 18 let. Občas se sice stane nějaký průšvih, ale ani z kruhů zbraním nepřátelských (pokud vědí, co je plynovka a nepletou si ji s plynovou komorou) nezaznívá zatím žádné volání po zpřísnění legislativy na tomto poli. Vše je v podstatě v pořádku.

Jiná je však situace ve Švýcarsku. To je ta země, která byla po léta proslulá demokracií, tolerancí a mimo jiné také svobodou držitelů zbraní.

Švýcaři však museli nedávno (Střelecká revue 3/2009) v souvislosti se vstupem do Schengenského prostoru změnit (=zpřísnit) zbrojní zákon. A v této souvislosti si tamní úřední šiml parádně zařádil. Došlo totiž i na tzv. plynovky.
Nějaká velká a přemýšlivá hlava si totiž všimla (nebo přečetla), že z tzv. plynovek lze někdy také pomocí našroubovaného nástavce vystřelovat světlice. Nejsem si jist, že by se tak činilo nějak masově, ale závit mají skoro všechny plynovky a ten nástavec se k nim dodává jaksi automaticky. Nicméně světlice pravděpodobně mohou nějak významně ohrozit švýcarskou demokracii a prosperitu, takže se sešly jiné velké moudré a státem placené hlavy, aby problém vyřešily. Světlice se přece nemohou vystřelovat nekontrolovaně.
A tak v září 2009 vyšel návod EJPD (Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement), jak tento problém řešit. Zákon o zbraních byl vyložen tak, že všechny plynové i poplašné pistole a revolvery s výšlehem plynů v ose hlavně, které jsou vybaveny zařízením k vystřelování pyrotechnických předmětů nebo které mohou být tímto zařízením opatřeny (čili mají závit k jeho našroubování!), je možno nabývat pouze na základě povolení. O to musíte zažádat na místně příslušném úřadě a předtím si musíte obstarat výpis z rejstříku trestů. Ten papír má nejméně tři barevně odlišné součásti. No to je moc pěkné. Když o tom jen slyšíte.
Ovšem Švýcaři jsou lidé důkladní, takže pohádky ještě není konec. Oni si totiž posvítili také na zbraně, které nemají výšleh plynů v ose hlavně. To jsou klasické poplašňáky, které u nás byly v kurzu před listopadem 1989 a dnes se už moc neprodávají. Ale slyšme vůli úředníkovu. Pokud by náhodou do výšlehového otvoru, který je třeba nahoře na hlavni šel zašroubovat nástavec na vystřelování světlic (přiznejme si, že autor takovou zbraň nezná), tak tato zbraň sice není na povolení, ale její nabytí musíte do 30 dnů úřadu nahlásit. Oni si vás zapíší a formulář s vaším doznáním založí do šuplíku.
Mají to v tom Švýcarsku od loňska moc pěkné. My to zatím máme lepší. Doufejme jen, že si nějaká vnitrácká hlavička (např. rychloabsolvent plzeňských práv) neusmyslí, že je třeba si vzít příklad ze švýcarských soudruhů. Pardon, kolegů.


Střelecká revue
Střelecká revue


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2387