Brokovnice-trojka
Datum: Monday, 20. June 2011 @ 00:00:00 CEST
Téma: Články


Lovecké zbraně se třemi hlavněmi nejsou v našich zeměpisných šířkách ničím až tak neobvyklým. Známe řadu trojáků, dvojákových trojáků, brokových trojáků i trojčat.

Prostě u nás jsou. Občas někoho, většinou v Suhlu nebo ve Ferlachu, napadne vyrobit dokonce zbraň se třemi hlavněmi nad sebou.

Ovšem ještě jsme se u nás nesetkali s loveckou zbraní, která by měla tři hlavně vedle sebe, natož aby to byly hlavně brokové. To jsme se museli vypravit až do tisíc kilometrů vzdáleného Saint Etienne ve francouzském departementu Loire, kde sídlí tradiční výrobce loveckých zbraní, firma Verney-Carron.

Brokovnice trojka

Muzeum u Verney-Carron

Přímo v jednací místnosti této firmy, takříkajíc za zády hlavy podniku, se nachází malé muzeum s ukázkami zbraní, které firma v minulosti vyráběla. Toto malé muzeum zaujímá celou jednu stěnu a zbraně zde jsou uloženy těsně vedle sebe ve dvou řadách nad sebou. Spíše to připomíná depozitář. Ale v tomto depozitáři byl pan Verney-Carron s kouzelným klíčkem a otevřel nám přístup k těm pokladům, k nimž může jen někdo.

Brokovnice-trojka
Všechny viditelné kovové části zbraně s výjimkou hlavní jsou velmi pěkně mramorované. Na zámkových deskách je rozdělena signatura „Verney-Carron Frés á St.Etienne“

Trojka

Hned jednou z prvních zbraní, které jsme mohli vidět, byla brokovnice-lancasterka se třemi hlavněmi vedle sebe. Domníváme se, že v českém mysliveckém názvosloví pro ni nemáme označení, ale pokud je brokovnice se dvěma hlavněmi vedle sebe dvojka, pak toto by měla být trojka.
Hlavně naší zbraně jsou ocelové, s povrchovou úpravou černěním. Jsou připájené k bloku kovu, jehož součástí jsou háky závěru. Mezi hlavněmi jsou zdola i shora lišty a mají jeden společný vytahovač. Aby toho nebylo málo, hlavně nemají shodnou ráž. Obě krajní mají ráž 28, prostřední je větší a je to dvacítka.

Brokovnice-trojka

Značení

Na spodní straně svazku a v okolí háků nacházíme tradičně mnoho různých značek. Pochopitelně zde je signatura „Verney-Carron“. Hlavně se musejí signovat, když na horní straně svazku signatura není. Poblíž signatury je ražená značka v podobě oválku, v němž jsou písmena DD pod korunkou. Zřejmě jde o značku dodavatele hlavňového polotovaru.
Zbraň prošla zkouškou ve zkušebně v St.Etienne a byla podrobena dvojité zkoušce a zkoušce bezdýmným prachem. Protože zkoušení zbraní nebylo ve Francii v době vzniku zbraně povinné, považoval výrobce za nutné vedle těchto značek umístit na prostřední hlaveň nápis „CANONS DE SURETE GARANTIE DOUBLE EPROUVE“, který tuto skutečnost zdůraznil.
Přední hák závěru, který prochází skrz lůžko hlavní, je na spodní straně zdoben rytinkou s rostlinným motivem. Na zadním háku je vyraženo číslo 1. Malé, ale je tam. Nabízí se zde možnost, že zbraň pochází z páru, ale vzhledem k tomu, že číslo se neopakuje ani na zadním okraji hlavně, ani na baskuli, není to ani trochu jisté.

Brokovnice-trojka

Vzácná i ve Francii

Pan Verney-Carron nám k této zbrani řekl, že se poprvé objevila ve firemním katalogu z roku 1904, přičemž náš exemplář pochází z rozmezí let 1935-1945. Bližší datace není možná. Kdy výroba těchto unikátně řešených zbraní skončila, nám majitel firmy nemohl říci. Můžeme jen soudit, že se tak stalo nejspíše v 50., nejpozději v 60.letech 20.století. V každém případě se podle slov majitele firmy těchto zbraní vyrobilo jen velice málo a byly spíše kuriozitkou než nějakou nosnou částí výrobního programu. Dnes ale zaujmou a nepochybně zaujaly i v minulosti.

Anglický závěr

Zbraň je opatřena širokým lůžkem hlavní. Závěr je standardní anglický, ovládaný kličkou, vyvedenou pod lučík.
Dva kohouty, které patří k hlavním ráže 28, jsou umístěny klasicky na vnější straně hladkých a mramorovaných zámkových desek. Třetí kohout je umístěn mezi nimi v krku pažby, který je tímto způsobem poměrně zeslaben. Hmatník prostředního kohoutu lze sklopit dopředu, aby nevadil při míření. Odpaluje se pravou spouští.
Baskule zbraně je zdobena pouze velmi střídmě páskem rytiny po obvodu, ale velmi příjemný dojem navozuje celoplošné mramorování povrchů, včetně vnitřní strany baskule. Pažba je anglického typu, z kvalitního dřeva s pěkným vzorem. Šlo o zbraň pro běžné použití, která byla zajímavá technicky a nákladné zdobení nebylo nutné.
Poměrně mohutná botka je zřejmě nová a nejsme si jisti, zda v rámci celkové renovace zbraně nebyly oživeny též rybiny a renovována politura. Spíše ano, ale již před nějakým časem.

Brokovnice-trojka
Pěkná sestava výrobních a zkušebních značek na spodní straně hlavňového svazku

Lehká zbraň

Zajímavá francouzská brokovnice nám je další ukázkou úzkých a křivolakých cestiček, po nichž se ubíral vývoj moderních palných zbraní. Nemůžeme říci, že tato cestička nikam nevedla. Zbraně tohoto typu se vyráběly poměrně dlouhou dobu a jistý zájem na trhu o ně byl. Že nakonec podlehly jiným modelům, které měly méně hlaví? To se stane. Naše zbraň však i po desetiletích velmi pěkně seděla v ruce a přestože má tři hlavně, těžká se být rozhodně nezdála. Spíše naopak. Člověk čekal větší hmotnost a ona se nekonala. Třeba to někdo zase zkusí vyrábět.

Za umožnění studijní cesty do firmy Verney-Carron děkujeme firmě Detex.

Brokovnice-trojka


Brokovnice-trojka


Tento článek vyšel ve Střelecké revui číslo 2/2009.


Střelecká revue
Střelecká revue


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2390