Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/guns-info.cz/html/mainfile.php on line 17
Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní - BAVORSKÁ PUŠKA ŘECKÉHO KRÁLE


BAVORSKÁ PUŠKA ŘECKÉHO KRÁLE
Datum: Saturday, 15. October 2011 @ 00:00:00 CEST
Téma: Články


Osudy princů a princezen bývaly roztodivné. Princezny sice zpravidla nebyly předhazovány hladovým drakům a princové těmto drakům nemuseli utínat hlavy, ale i tak měli mnozí princové a princezny roztodivné osudy a těžké živobytí. Patřil k nim vlastní vinou také bavorský princ Otto, zvaný později Otto řecký.

otto recky Narodil se 1.června 1815 v Salzburku. Za sedmnáct dní poté vyřešila koaliční vojska u Waterloo definitivně problém, zvaný Napoleon Bonaparte. Princův otec byl také princem, neboť čekal, až zemře jeho otec a stane se Ludvíkem I., králem Bavorska. Právě narozený princ Otto měl od počátku tu smůlu, že byl druhorozeným synem. A tak pro něj otec hledal nějaké důstojné uplatnění a zajistil mu preventivně vychovatele znamenitých jmen.

Nový stát a trůn
Řekové mezitím od roku 1821 tvrdě bojovali za svoji svobodu proti Turkům. V čele nově vznikajícího státu stál od roku 1827 J.Kapodistrias a Řecko bylo na konferenci v Londýně roku 1830 uznáno za samostatný stát. Potom byl Kapodistrias zavražděn a v Řecku vzniklo mocenské vakuum.
Pod taktovkou Ruska, Anglie a Francie pak řecké národní shromáždění dobrovolně povinně muselo zvolit krále z evropských panovnických rodů. Nikdo jiný by uznán nebyl. Dva oslovení princové tuto pochybnou čest odmítli. Možná odmítli jejich taťkové. Prince Ottu nakonec prosadila koalice evropských panovníků, knížat, bankéřů a intelektuálů, kteří měli zásluhy na řecké nezávislosti. Ostatně Ottův otec řecký boj skutečně podporoval, takže synek měl jakýsi nárok.

Romantická výchova
Ottova výchova byla v závěrečné fázi orientována na přípravu k vládě v Řecku. Byl však vychováván v duchu klasicky romantickém, takže o skutečných poměrech v zemi a charakteru lidu toho mnoho nevěděl a byl kdesi mimo realitu. Antičtí hrdinové se v Řecku již nějakou tu stovku let nekonali a charakterní junáci, kteří by neohroženě bojovali za blaho tamního lidu, se v zemi v té čisté neposkvrněné podobě také nějak nevyskytovali. Alespoň ne mezi její elitou.

Otto

Srážka s realitou
Nový král přijel do země v roce 1833 na palubě britské fregaty. Bavorsko jak známo loďstvo nemělo. Otto přicházel do země, která rozhodně nebyla bohatá. Snad tak na památky. Po staletích turecké nadvlády a hlavně po devítiletém povstání za svobodu, které se Turci pokoušeli zas a zas utopit v krvi, zbylo v celé zemi asi 700 000 zdivočelých obyvatel.
Na svoji vládu si musel šestnáctiletý princ půjčit. Tatínek mu nadále poskytoval apanáž, aby nezemřel hlady a dal mu na cestu také 3 500 bavorských vojáků. Za Ottu až do roku 1835 vládli jeho otcem dosazení regenti a do úřadů se nastěhovali bavorští úředníci. Německý úřední šiml na okraji orientu se měl čile k světu. Takhle si Řekové samostatnost asi nepředstavovali, ale sami místní politici se dělili do stran, které poklonkovaly tu Rusku, Anglii nebo Francii a pánové si šli po krku. V roce 1835 regentskou vládu vystřídali ministři, jmenovaní králem. Jeden Bavor vedle druhého a Řek kupodivu žádný.  Říkalo se tomu bavorokracie. Za ženu si panovník vzal neméně konzervativní Amalii von Oldenburg. takže i královna byla cizinka a navíc manželé neměli děti. Řecky se však panovník záhy naučil.
S králem ovšem přišli i němečtí řemeslníci a podnikatelé, kteří místní hospodářství prokazatelně posunuli dále.
Armáda nebyla schopna disciplíny, na kterou byla zvyklá střední Evropa a Řekové se místy bouřili, když uznali, že džbán bavorských nesmyslů přetekl. Země byla zadlužena u Angličanů až po uši a pak si dělejte samostatnou politiku.
Král Otto navíc zůstával katolíkem, o pravoslaví nechtěl ani slyšet. Z pohledu pravoslavné církve byl kacíř a do těchto náboženských sporů se ochotně jako velký bratr míchalo Rusko. Otto také odmítal vydat ústavu. A tak se Řekové v roce 1843 proti cizákům vzbouřili a ústavu si vynutili. Stalo se to hned, jak poslední bavorští vojáci opustili zemi a povstání vedla řecká armáda!

Otto

Nové vlády z domácích kádrů však byly velmi nestabilní. Krále si obyvatelé ponechali, ale ten vsadil na špatnou kartu pro změnu v zahraniční politice, když se v krymské válce přidal na stranu Ruska, které ji prohrálo. Angličané s Francouzi obsadili přístav Pireus a město Athény. Všechna vina za porážku a ponížení padla na krále. Další povstání v roce 1862 již nepopulárního panovníka vyhnalo ze země. Odjel na anglické lodi a odvezl si i korunovační klenoty, které ostatně přivezl z Bavorska.
Otto s manželkou se po návratu do Bavorska usadili v Bamberku, kde žili až do smrti. Řecku byl panovník nadále nakloněn. Když v roce 1866 vypuklo na Krétě povstání proti Turkům, zaplatil ze svého dodávky zbraní povstalcům. Za rok zemřel.

Otto

Králova puška
Řeckého krále nám připomněla zbraň z jeho zbrojnice, která se v říjnu 2008 objevila v aukci u firmy Hermann-Historica. Jde o kulovnici s perkusním zámkem, která byla určena ke sportovní střelbě, takže je lépe použít pojmu terčovnice, ale výzdoba navozuje i možnost loveckého využití.
Zbraň měří 104 centimetry a má poměrně těžkou osmihrannou damaškovou hlaveň se sedmi drážkami. Ráže činí velmi rozumných 10 mm, což je poměrně málo. Na hlavni je stříbrem vykládaná signatura Rieger in München.
V seznamech puškařů najdeme dva puškaře s příjmením Rieger, kteří pracovali v Mnichově. Oba nosili křestní jméno Johann. První z nich nepřipadá v úvahu, protože je připomínán kolem roku 1785, ale druhého literatura připomíná v letech 1843-1855. Ale pouze připomíná. V našem časopise v roce 1982 představila Ludiše Letošníková jeho bavorskou ručničku. Jinak o něm nevíme nic, ale je to zřejmě náš muž.
Na jazýčku dnového šroubu je to, co nás zajímá. Pod královskou korunou je zde v kartuši ryté písmeno O. Nad písmenem stojí lev z erbu Wittelsbachů, opatřený taktéž královskou korunou.
Celopažbená zbraň je v kovu přiměřeně rytá rostlinnými a loveckými motivy. Spoušť je kryta dřevěným lučíkem a je opatřena německým napínáčkem. Dřevo pažby je kvalitní a na celé zbrani je vidět, že nedávno prošla restaurátorskou dílnou.

Otto

Aukční síň zbraň datuje do 30.-40.let 19.století. Ottovi ji tedy zřejmě vyrobili ještě před jeho odjezdem do Řecka nebo ji za ním poslali dodatečně. Nebo na něj také věrně čekala doma, až se vrátí. Těžko říci.
V každém případě nám však připomíná jednoho z těch neúspěšných princů, kteří nemuseli bojovat s drakem, ale s vlastními poddanými, když jim v tom pomáhala princezna, kterou ti poddaní také nechtěli. A tak se stalo, že zestárlý král  s princeznou nekralovali až do smrti, ale skončili v exilu za devatero bavorskými horami.
Ottova perkusní terčovnice byla nabízena za 1 800 eur a cena se dostala jen na 2100. Zřejmě si na něho jen zřídka někdo vzpomene.

Otto

Fotografie k tomuto článku laskavě poskytla mezinárodní aukční firma Hermann-Historica v Mnichově.

Tento článek vyšel ve Střelecké revui číslo 4/2009.


Střelecká revue
Střelecká revue


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2445