Produkce pistolí Remington M51
Datum: Thursday, 09. May 2002 @ 10:18:15 CEST
Téma: Články


Skromné doplnění článku, který na "smluvně konkurenčních" hoba stránkách a předtím též ve Střelecké revui č. 2/2001 publikoval Ing. Jan Balcar.

Naší stálí i občasní čtenáři vědí - či mohou snadno zjistit -, že samonabíjecími pistolemi se na G-I stránkách obvykle příliš podrobně nezabýváme. Důvody jsou prosté: jednak stojí mimo hlavní odborný záběr stálého redakčního kolektivu Guns-info, jednak se jim ve velkém počtu a navíc velmi fundovaně věnují našemu projektu přátelsky nakloněné stránky www.hoba.cz známého sběratele a zdatného odborného spisovatele Jana Balcara.

Shodou okolností se nám však do rukou dostal americký materiál z roku 1982, který nám dovoluje doplnit již zveřejněné údaje o konstrukčně pozoruhodné samonabíjecí pistoli Remington Model 51 o některé zajímavé detaily. Jedná se o přehled výroby těchto zbraní v letech 1919-1926 z hlediska způsobu značení a celkového vyčíslení objemu produkce.

Podle tohoto zdroje před námi vyvstávají celkem tři výrobní řady pistolí Remington M51.

První řada vznikala v letech 1919-1926 a do ní spadající zbraně byly číslovány v řadě od 24 do PA 60800, přičemž písmena PA se ve výrobním čísle objevila až po zhotovení několika set prvních pistolí. Šlo v drtivé většině o pistole ráže .380 neboli 9 mm Browning krátký, kterých bylo podle našeho zdroje vyrobeno 54 500. Kromě toho se ale v této linii objevilo také 100 pistolí ráže .32 čili 7,65 mm Browning.

Druhá řada spadá do let 1921-1925. Tentokrát už šlo pouze o pistole ráže .32, které byly číslovány v řadě od PA 60829 do PA 70280. Celkem šlo o 8450 pistolí.

Třetí řada se údajně omezuje pouze na rok 1926, kdy byly opět pouze pistole ráže .32 číslovány od PA 90501 do PA 92627. Celkový objem produkce činil 1700 pistolí.

Celkem tedy mělo podle našeho zdroje v letech 1919-1926 vzniknout 54 500 pistolí Remington M51 v ráži .380 a 10 250 pistolí téhož typu v ráži .32. Jen na okraj vyslovme, co je z výše uvedeného nasnadě, a sice že pokud dáme těmto údajům za pravdu, znamená to, že pro pistole Remington M51 nebyla využita všechna výrobní čísla spadající do vymezených řad.

Nám dostupný materiál mimochodem obsahuje též poznámku o tom, že kolem sériového čísla PA 38500 byl počet hmatníkových drážek na zadní části závěru zvýšen z 9 na 15.

Tolik jen na okraj k doplnění zajímavého tématu, o němž se můžete více dočíst zde.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=252