Dějiny firmy J.P. Sauer
Datum: Sunday, 22. April 2012 @ 00:00:00 CEST
Téma: Články


Dějiny firmy J.P.Sauer & Sohn patří nepochybně k tomu, co němečtí historikové zbraní a zbrojní výroby rádi zpracovávají. Ostatně značka stále existuje, má se čile k světu a může některé práce také zasponzorovat.

 
 
Podobně se stalo i u této knihy, takže můžeme mluvit o dějinách firmy v kostce, protože víc se od knížky v reprezentační podobě s mnoha obrázky a reprodukcemi archiválií a patentů čekat nedá.

Kniha o J.P.Sauer

Na počátku své práce se  autoři věnují obecně dějinám suhlského puškařství, do kterého v 18. století přicházejí z Norimberka příslušníci rodu Sauerů. Poté následuje kapitola věnovaná firmě Spangenberg & Sauer a velmi nejasným počátkům firmy J.P.Sauer, k nimž shořely všechny doklady… Nejrozsáhlejší kapitoly si ovšem všímají druhé poloviny 19. století, období meziválečného a nevynechávají se ani světové války. Obě. Zvláštní kapitola je věnována zajímavým osudům příslušníků rodiny Sauerů koncem 19. a ve 20. století. Autoři dovádějí historii firmy až k současnému stavu, kdy firma od roku 1951 sídlí v Eckenförde. Přehled dějin firmy končí někdy kolem roku 2001. Věnují se nejen jejímu vlastnímu sortimentu, ale i zbraním, které vznikaly v kooperacích. Kromě německého vyšlo také anglické vydání této knihy.
 Peter Arfmann-Rolf Kallmeyer: J.P.Sauer & Sohn. Geschichte der ältesten deutschen Waffenfabrik gegr. 1751. Peter-Arfmann-Verlag, Suhl, 2004, 184 s., cena 19 eur


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2532