VĚTROVKA Z CHEBU   
Datum: Thursday, 10. May 2012 @ 00:00:00 CEST
Téma: Články


Větrovky z minulých staletí mají zvláštní kouzlo. Připomínají nám, jak moc řemeslně zdatní byli naši předkové, jak přesné dokázali vyrobit (a vyvinout) mechanismy, ačkoli disponovali technikou, kterou bychom dnes v éře digitálních měřidel a numericky řízených strojů pokládali za primitivní, pokud bychom ji vůbec technikou nazývali. Ale oni měli čas, zkušenosti předávané z generace na generaci a v neposlední řadě věděli, že pokud budou odevzdávat mizernou práci, zajdou hlady. Lemplové a flákači tehdy nekončili na sociálce.

hans keiner eger air rifle Větrovka je zbraň, jejíž výroba vyžaduje preciznost. Vzduch v tlakové nádrži musel vydržet do chvíle, než dojde k výstřelu. Kdyby ventily netěsnily, střelec měl smůlu. A na druhou stranu musela být nádrž pevná, aby odolala tlaku stlačeného vzduchu a neexplodovala.
Za zlatou éru větrovek považujeme poslední čtvrtinu 18. století a první čtvrtinu 19. století. Je všeobecně známo, že pronikly i do výzbroje rakouské armády a jedním z významných středisek jejich výroby byla Vídeň. Větrovky jsou však mnohem starší. A čím starší, tím vzácnější.
S ukázkou velmi staré větrovky jsme se nedávno setkali v prostorách pražské prodejní galerie zbraní TopArms Gallery. Navíc je to větrovka, která pochází z našeho území a je velmi technicky zajímavá.

Hans Keiner Eger

Hans Keiner Eger

Nádrž kolem hlavně

Naše zbraň je předovka, pocházející za třetí čtvrtiny 17. století.  Má podobu celopažbené kulovnice s německou hraněnou pažbou a francouzským křesadlovým zámkem. Tvar pažby odpovídá spíše kolečkovým kulovnicím. Ale to je v pořádku.
Zbraň měří 1265 mm a ráž činí 10 mm. Váží 3015 g. Na tyto rozměry je hmotnost nízká, ale záhy zjistíme, proč tomu tak je.                             
Osmihranná hlaveň vypadá masivně, ale ve skutečnosti má vlastně jen mosaznou duši s hladkým vývrtem a je obklopena mosazným pláštěm osmihranného průřezu. Tento plášť je nádrží-pouzdrem pro vzduch. Proto ta malá váha. Toto umístění nádrže pro vzduch je v odborné literatuře uváděno často, ale jen zřídka bývá doloženo konkrétním exemplářem zbraně. Zde je.

Hans Keiner Eger

Keiner
Signatura výrobce na plášti nádrže-hlavně

Funguje to

V zadní části pouzdra je umístěn dávkovací ventil, na který navazuje mechanismus hustilky, která je integrována v pažbě. Hustilka ze zbraně vystupuje botkou pažby. K jejímu ovládání se používal specielní klíč, který se nedochoval. Hustilka funguje, stejně jako další mechanismy, ale pera ventilů, zajišťující těsnění zbraně, již neplní funkci, neboť jsou unavena. Po více než čtyřech stech letech není divu. Počet ran, které bylo možno dát na jedno naplnění nádrže, si netroufáme odhadnout.


Eger

     Muška je mosazná, pevná. Hledí je taktéž mosazné. Tvoří je jeden pevný zářez. V prostoru komorové části hlavně je na plášti vyryta signatura výrobce „HANS KEINER E.“. Ono písmenko E neznamená nic jiného, než zkratku názvu sídla puškaře, které se v jeho době a dlouho potom nazývalo Eger. Není to maďarské město, které se roku 1552 vyznamenalo skvělou obranou proti Turkům, ale západočeské město Cheb, které v 17. století vyniklo kromě výroby luxusního nábytku také zapíchnutím Albrechta z Valdštějna.

Hans Keiner
Kohout sice napodobuje tvar kohoutu křesadlového zámku, ale například hmatník jasně připomíná, že puškař, který ho vyrobil, byl zvyklý vyrábět spíše zámky kolečkové. Nejzajímavější je zde však sova, která sedí na horní čelisti zámku.

Dynastie Keinerů

Puškaři s příjmením Keiner působili v Chebu ve druhé polovině 17. a na počátku 18. století. Podle údajů Vladimíra Dolínka z jeho knihy o českých puškařích, se zde zřejmě vystřídaly tři generace Keinerů.
Jako první je zmiňován Abraham Keiner. Existuje jím datovaná zbraň z roku 1649. Další pochází z roku 1670.
Hans Keiner, jenž je autorem naší zbraně, je zde připomínán od roku 1656, kdy se oženil, až do roku 1672. Existuje datovaná zbraň s jeho signaturou z roku 1677 (prodaná u Christies v r.1998 za 40  413 dolarů) a je předpoklad, že pracoval až do posledních let 17. století. Ale je to jen předpoklad. Patřil však rozhodně ke špičce tamních puškařů a jsou od něho dochovány především kulovnice s kolečkovým zámkem, výjimečně pak zbraně se zámky křesadlovými.
V roce 1686 přichází do Vídně na učení Hans Jakob Keiner, jenž se tam učil do roku 1690. Potom se zřejmě vrátil do Chebu.  Snad jde o syna výše uvedeného puškaře. Snad.
V Chebu působil přibližně ve stejném období také Caspar Keiner a kolem roku 1680 Karl Keiner.
V roce 1679 přišel z Chebu do Vídně na učení řemeslu puškařskému Christoph Keiner, který je pak v domovském městě zmiňován v letech 1686-1715. Roku 1716 pak do Vídně přichází Johann Kaspar Keiner, syn mistra z Chebu. Pak již zprávy o chebských Keinerech mizí.

Hans Keiner Eger
Hlaveň vypadá jako velmi masivní, ale je to jen zdání. Mosazná duše hlavně je obklopena nádrží na vzduch z mosazného plechu. Díky této dutině je zbraň výrazně lehčí než se na první pohled zdá.

Výzdoba

     Zámková deska je plochá, ocelová, plátovaná mosazí. Má podobu desek kolečkových zámků. Je rytá motivy ptáků, rostlinnými motivy a motivy ovoce. Kohout nese znaky kohoutů kolečkových zámků (hmatník), ale imituje zámek křesadlový. V čelistech je místo pazourku již od výrobce integrovaný blok železa. Pohyb kohoutu iniciuje vypouštění vzduchu z nádrže. Je ovládán klasicky spouští.
     Garnitura zbraně je z mosazného rytého plechu. Do ořechového dřeva pažby, které má načervenalý odstín, je zasazena  řada bohatě rytých mosazných plošek s motivy rostlin, ovoce a ptáků.
Zbraň je v excelentním stavu. Je to nádherná ukázka práce významného českého puškaře. Z technického hlediska je unikátní díky umístění vzduchové nádrže kolem hlavně. Ale především je to prastará větrovka českého puškaře.
    
Hans Keiner

Hans Keiner Eger

 Motivy ptáků a ovoce se na zbrani vyskytují odděleně i společně. Na lícnici hoduje na ovoci  tento pták (špaček?). Že by na zbrani byli vyobrazeni ti, kterým měla větrovka zabránit v plenění ovocných stromů svého majitele?


Tento článek vyšel ve Střelecké revui číslo 4/2009.


Střelecká revue
Střelecká revue


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2543