Konrada von Kromar bible o zbraních Mannlicher
Datum: Friday, 17. May 2002 @ 12:51:22 CEST
Téma: Články


Drobné upřesnění včerejší informace o knize W. H. B. Smithe "Mannlicher Rifles and Pistols".

Ve včerejší stručné informaci o publikaci Waltera Harolda Blacka Smithe "Mannlicher Rifles and Pistols" z roku 1947 jsem ne tak docela přesně uvedl, že je to zatím jediná kniha věnující se tematice zbraní Ferdinanda rytíře von Mannlicher. Situaci ve skutečnosti vypadá takto: Smithova kniha se tváří být shrnujícím historickým zpracováním této materie, a z tohoto hlediska je zatím skutečně ojedinělým počinem.

O dlouhých i krátkých palných zbraních systému Mannlicher ovšem existuje ještě jedno dílo, k němuž se bez jakýchkoliv pochyb hodí přízvisko monumentální. Nese název "Repetier- und automatische Handfeuerwaffen der Systeme Ferdinand Ritter von Mannlicher" a vyšlo ve Vídni v roce 1900. Autorem této co do rozsahu, rozměrů i obsahu úctyhodné knihy je Konrad von Kromar, který se - pokud to nepletu - sám podílel na některých Mannlicherových zbrojních konstrukcích. Jedná se vlastně o výběrový katalog zbraní rytíře von Mannlicher, vzniklý na základě úspěšné prezentace Mannlicherova podílu na vývoji rakouských vojenských zbraní, k níž došlo na světové výstavě v Paříži roku 1900. Hlavní částí Kromarovy knihy je velmi pečlivé vyobrazení všech popisovaných zbraní, a to do velmi podrobných detailů. Jak už jsem byl včera pravil, většinu těchto obrázků, resp. výběr toho nejdůležitějšího z nich, jste svého času mohli - bohužel z technických důvodů občas v poněkud horší kvalitě - vídat na zadní straně Střeleckého magazínu.

Už při zběžném prolistování práce "Mannlicher Rifles and Pistols" rychle zjistíme, že Smith se více než věrně drží Kromarova originálu. Text doplnil např. několika málo údaji o používání popisovaných zbraní a důsledně převedl technické parametry do palcového a librového systému. Kromarovy ilustrace samozřejmě prošly poměrně hustým sítem, takže řada detailů zobrazených v originále chybí; došlo také k podstatnému zmenšení některých kreseb (z Kromarovy knihy dlouhé zbraně nedostanete ani na papír formátu A3, takže při převodu do SM je bylo nutno skládat v počítači). Neřekl bych ale, že by tím vypovídací hodnota Smithovy publikace podstatněji utrpěla.

Podtrženo a sečteno: Kniha "Mannlicher Rifles and Pistols" W. H. B. Smithe je z valné většiny anglickým převyprávěním dosti obtížně sehnatelné a navíc nelehko reprodukovatelné zásadní práce "Repetier- und automatische Handfeuerwaffen der Systeme Ferdinand Ritter von Mannlicher" Konrada von Kromar. Dalo by se tedy říci, že tu opravdu máme jen jednu knihu o zbraních Mannlicher, a to v německém (potažmo rakouském) originále z roku 1900 a v anglickém (potažmo americkém) převodu s dílčími doplněními z roku 1947.

Vzhledem k nemalému významu Ferdinanda rytíře von Mannlicher pro světovou zbrojní konstrukci je to ovšem v každém případě dosti žalostné skóre. O tom, že tato situace by se snad již v blízké budoucnosti měla alespoň zčásti zlepšit, si více povíme začátkem příštího týdne.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=256