Československá přílba vz. 19 (přílba rakouská)
Datum: Thursday, 12. December 2013 @ 00:00:00 CET
Téma: Články


Rakousko-uherská armáda začala  v roce 1915, po vypuknutí bojů v kamenitém vysokohorském prostředí  italského bojiště, pociťovat nutnost zavedení  moderní ochranné přílby. Přídavný ocelový plát na dragounskou a hasičskou přílbu se ukázal jako nevyhovující.

Zahájení výroby moderní ocelové přílby  „podle rakouského vzoru“  (přílba Berndorf) i přílby „podle německého vzoru“ (M17) nebylo zpočátku možné kvůli chybějícímu strojnímu vybavení domácích výrobců. Rakousko-uherská armáda proto používala od listopadu 1916 přílby M16 a M17 importované z Německa. První dodávky přileb „podle německého vzoru“ domácí produkce byly uskutečněny až v květnu 1917. Domácí produkce přileb tak probíhala paralelně s dodávkami z Německa, přičemž celková produkce  přileb podle německého vzoru dosáhla k lednu 1918 celkem 534 013 kusů. Formující se československá armáda zdědila po armádě monarchie i přílby „podle německého vzoru“ M17.

Článek Ing. Radovana Klokočníka si přečtete ve Střelecké revui číslo 9/2010.

Střelecká revue
Střelecká revue

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2775