NAŠI PADLÍ 1938-1939
Datum: Friday, 17. January 2014 @ 00:00:00 CET
Téma: Články


Jiří Plachý: Nástin personálních ztrát československé armády v době od 21. května 1938 do 31. března 1939. Praha, Ministerstvo obrany České republiky, 2009, neprodejné.

plachy Známý historik a pracovník Vojenského historického ústavu v Praze se na bouřlivé období od 21. května 1938, kdy proběhla částečná mobilizace čsl. vojska, do 31. března 1939, podíval poněkud jinýma očima. Vytvořil seznam 562 československých vojáků a důstojníků, kteří zemřeli v tomto období jako příslušníci československé armády. Nepřináší jen údaje o jejich smrti, ale často stručně rekapituluje jejich civilní a především vojenskou kariéru. Ačkoli zde již v minulosti byly pokusy vytvořit podobný soupis, tento je bezesporu nejdokonalejší.
Plachý

Autor si totiž všímá nejen vojáků, kteří padli nebo zemřeli na následky bojových zranění nebo byli (sudetskými Němci, Maďary) zastřeleni z politických důvodů, ale věnuje se i mnohem většímu počtu vojáků, kteří při výkonu služby přišli o život nešťastnou náhodou, byli zavražděni, zahynuli při manipulaci se zbraní, s trhavinami, při leteckých a dopravních nehodách nebo utonuli.
Naši vojáci umírali také na následky nemocí, ať již v přímé souvislosti se službou nebo nikoli. V tomto období také enormním způsobem narostl počet sebevražd. V mnoha případech tak vojáci reagovali na ponížení z kapitulace. Také jim jsou věnovány příslušné pasáže knihy.
Kniha Jiřího Plachého rozhodně patří ke publikacím smysluplným, jejichž vydání je záslužným počinem.

Malá ukázka z této knihy byla publikována ve Střelecké revui číslo 12/2010.

Tato informace o knize vyšla ve Střelecké revui číslo 10/2009.


Střelecká revue
Střelecká revue


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2785