Poláci (téměř) beze zbraní
Datum: Friday, 11. April 2014 @ 00:00:00 CEST
Téma: Články


Připomeňme si článek z počátku roku 2008, který se zabýval tehdejšími možnostmi polských občanů nabývat a držet zbraně.

Poláci mají pověst bojovného a nepoddajného národa. Polská povstání proti utlačovatelům se stala legendami. Za vlády komunistů využili Poláci každé zaváhání režimu k nepokojům, demonstracím... My jsme psali básničky.
U národa, který má tak silnou a živou vojenskou tradici, bych očekával, že množství polskými občany (legálně) držených zbraní bude impozantní. Opak je pravdou. Redaktoři polského časopisu Strzal požádali vrchní velení polské policie o statistiku vydaných povolení k držení palných zbraní. Orgánům trvalo dlouho, než něco poskytly a ještě to byly na počátku roku 2008 údaje z poloviny roku 2007. Ale i tak je to poučné čtení.

Smutná statistika

Polsko má necelých 39,5 milionu obyvatel, ale jen 132 668 z nich mělo v polovině roku 2007 povolení k držení lovecké či sportovní palné zbraně. Z tohoto počtu pouhých 14 901 mělo povolení k držení zbraně sportovní a všichni ostatní měli povolení k držení zbraní loveckých.  Celkově polští civilisté drželi 264 096 zbraní, z nichž jen 27 594 byly zbraně sportovní a ostatní byly lovecké.
Na tisíc polských obyvatel tak připadalo 3,4 držitele a celkem 6,7 palné zbraně. To je i ve středoevropském měřítku velmi málo, protože v sousedním Německu připadá na tisíc obyvatel 18 držitelů zbraní a v České republice dokonce 30, což je pro Polsko zatím nepředstavitelné.
Mezi jednotlivými polskými vojvodstvími jsou navíc ve vydávání povolení k držení zbraní rozdíly. Tak třeba v katovickém vojvodství má povolení k držení lovecké nebo sportovní zbraně jen 1,6 občana z tisíce a na tisíc obyvatel tam připadá jen 3,4 palné zbraně. Opakem Katovic jsou Gorzów, Olštýn a Štětín, kde počet palných zbraní na tisíc obyvatel osciluje kolem desítky.
Zcela katastrofální je to v Polsku se sbíráním moderních, pod zákon spadajících palných zbraní. Úřady tomuto koníčku nepřejí a možná zajímavé kousky sbírají samy. V celém Polsku je jen 162 lidí, kteří mají povolení sbírat zbraně podléhající zákonu a tito lidé mají dohromady 1602 zbraní. To je deset zbraní na sběratele.
V bialystockém vojvodství nemá toto povolení nikdo. Nejvíce povolení vydala vojvodství Rzeszów a Lodž (25 a 36). V Radomi, kde se vyráběla asi nejznámější polská samonabíjecí pistole VIS, jsou pouhá dvě povolení ke sbírání zbraní a tito dva sběratelé v celém vojvodství drží dohromady jednu (ano, jednu) sběratelskou zbraň.

Zákon

Polský zákon z 21.května 1999, je přísnější než zákon náš. Zná dvě kategorie zbraní-zbraně na povolení a zbraně podléhající registraci (ohlášení). Vedle palných zbraní zahrnuje také plynové zbraně (u nás označované jako plynovky), které patří mezi zbraně na povolení a pneumatické zbraně (vzduchovky, větrovky, plynovky) s energií střely nad 17 J, některé druhy obušků, kuše a většinu elektrických paralyzérů. Registrovat se musí i zbraně znehodnocené.
Hranice historické zbraně byla v Polsku stanovena na rok 1850, což mi připadá velmi drsné. Také moderní repliky se mohou volně nabývat jen v případě zbraní, vyrobených do roku 1850. Takže replika Coltu Pocket 1849 je volná, ale replika Coltu Navy 1851 již vyžaduje povolení. Zákon se netýká muzejních sbírek, které jsou rozšiřovány na základě vlastního předpisu.
Věková hranice pro získání povolení k nabytí zbraně činí 21 let. Výjimkou jsou větrovky a plynovky, kde je hranice 18 let. Palnou zbraň mohou  nabýt také sportovci a lovci mezi 18 a 21 lety, ale jen v případě, že mají potvrzení sportovní nebo lovecké organizace, uvedené v zákoně.
Od žadatelů o povolení k nabytí zbraně i od těch, kdo jdou registrovat vzduchovku či plynovku s výkonem nad 17 J, se požaduje nejen potrvzení lékaře, ale i psychologické vyšetření. Toto vše se netýká příslušníků státních ozbrojených formací, včetně neuniformovaných, pokud jim byla vydána služební zbraň.
Žadatelé o povolení palné zbraně i žadatelé o pouhou registraci výkonné vzduchovky musejí také složit příslušné zkoušky z předpisů a bezpečného zacházení se zbraní, pokud již je nemají složeny z titulu svého členství v mysliveckém nebo sportovním spolku. To se opět nevztahuje na příslušníky státních ozbrojených formací.


Pistole VIS

Pistole VIS
Ve městě Radom se vyráběla nejslavnější polská pistole VIS. V celém radomském vojvodství, které má přes 3 miliony obyvatel, mají povolení ke sbírání moderních zbraní dva lidé.

Tento článek vyšel ve Střelecké revui číslo 1/2009.


Střelecká revue
Střelecká revue

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2825