Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/guns-info.cz/html/mainfile.php on line 17
Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní - KLOBOUK MARŠÁLA OD SEDANU


KLOBOUK MARŠÁLA OD SEDANU
Datum: Thursday, 18. September 2014 @ 00:00:00 CEST
Téma: Články


Dějiny 19. století, to je studnice zajímavých příběhů, které jako kdyby těm dnešním tak trochu z oka vypadly. Jen té elegance a noblesy snad měli tehdejší dobrodruzi, politikové a vojáci oproti dnešním dobrodruhům, politikům a vojákům poněkud víc.

mahon A také se po nich zachovaly nádherné věci, které bývají ozdobou našich sbírek. Zajímavou osobnost nepochybně představuje také Edme Patrice Maurice Mac Mahon, generál francouzského krále, generál francouzské republiky, maršál francouzského císařství, a prezident francouzské republiky, jenž byl stoupencem císařství. V poslední době se na veřejnost dostalo několik zajímavých předmětů, které mu prokazatelně patřily.

Náš hrdina se narodil v roce 1807 a pocházel ze staré skotské rodiny, která po vyhnání Stuartovců zakotvila ve Francii. Zvolil si dráhu vojáka a roku 1825  nastoupil na akademii Saint Cyr. Pak následuje pohádková kariéra. Účastní se výpravy do Alžírska, je pobočníkem generála Acharda při obléhání Antverp v roce 1832. V roce 1833 už je v Africe kapitánem. Velel praporu pěších myslivců a potom pluku drsňáků Cizinecké legie. V roce 1845 je plukovníkem a v bouřlivém roce 1848 brigádním generálem. To už slouží republice. V roce 1852 se stal divizním generálem. To už slouží Napoleonovi III.

Mac Mahon
Zuávové generála Mac Mahona dobývají Malachovskou baštu.
Pevnost Malachov tvořila významnou součást obrany Sevastopolu také za II. světové války. Dnes tam najdete panorama, které je věnováno právě dobývání Sevastopolu za Krymské války.

Hvěždná hodina
V roce 1855 je povolán na Krym, kde západní státy bojují proti Rusům. Při generálním útoku na Sevastopol dobyl se svými vojáky tvrz nebo bastion na návrší Malachov, která představovala klíč k pevnosti. Ostatně zde měl hlavní stan ruský admirál Nachimov, jehož tím zcela jistě nepotěšil. Za to dostal Mac Mahon od Napoleona III. kříž Čestné legie a hezkou trafiku-senátorský úřad. Jeho hvězda začala strmě stoupat.

Mac Mahon
Slavnostní maršálská šerpa maršála Mac Mahona.

V roce 1859, když se Francouzi spolu s Italy vypořádali v severní Itálii s Rakušany, Mac Mahon u toho nemohl chybět. V bitvě u Magenty přispěl 4. června 1859 jeho II. sbor k vítězství do té míry, že byl Napoleonem III. hned na bojišti povýšen na maršála a byl mu udělen titul vévody Magentského. Měl také významný podíl na vítězství u Solferina 24.června 1859. Stál na vrcholu své slávy. V roce 1864 se stal generálním guvernérem Alžírska a zdálo se, že bude v klidu užívat výnosy svého úřadu. Nepustil se ani do mexického dobrodružství jako kolega maršál Bazain.


Mac Mahon
Maršál Mac Mahon. Všimněme si klobouku na jeho hlavě, který je tomu, jenž se nedávno dražil, velice podobný, pokud to není právě on. Jen to labutí peří je po letech poněkud oškubané.

Pád a vzestup
Jenomže přišla válka roku 1870 a Mac Mahon, podle starších českých autorů již značně zdegenerovaný poměry druhého císařství, což nemusí být pravda, stanul opět na bojišti. Než se nadál, kolega maršál Bazain s nejlepšími vojáky byl Němci obklíčen s hlavní armádou v Metách a oči Francie se upřely na Mac Mahona. S narychlo doplněnou armádou o 135 000 mužích a s císařem, jenž se považoval za vojevůdce po boku, vyrazil na pomoc Bazainovi. Nejen že nedokázal neschopnému kolegovi pomoci, ale po řadě menších bojů jej dokázaly německé armády obklíčit u Sedanu. Své vojáky ke kapitulaci nepřivedl. Byl raněn, takže to za něj udělal zástupce… To Bazaine kapituloval sám a skončil ve vyhnanství.

Mac Mahon
Klobouk maršála Mac Mahona


Když se Paříž v roce 1871 odmítla podřídit mírovým podmínkám a město ovládla radikálně levicová pařížská komuna, postavil se ze zajetí propuštěný maršál do čela vojsk versailleské vlády a řídil dobývání města včetně proslulých masakrů obránců. Občanská válka je válka nejhroznější. Tak se stal s pomocí Němců a k jejich radosti zase vítězem.
V roce 1873 se tento přesvědčený bonapartista stal prezidentem Francouzské republiky, jejíž zřízení nenáviděl. Kde mohl, tam dosazoval své bonapartistické přátele a jen odpor levice zabránil v roce 1877 pokusu o státní převrat. Jeho protivníkem byl republikánský poslanec León (původně Napoleon) Gambetta. Ten nakonec dosáhl 30. ledna 1879 Mac Mahonova odstoupení z funkce. Maršál zemřel v ústraní na svém zámku La Foret 17. října 1893.

Skvostné dědictví
Ne po každém politikovi či vojákovi se dochovají jeho osobní předměty. U Mac Mahona se tak stalo. Uchovali je soukromí sběratelé a nyní se dostaly na sběratelský trh. Dražily se v dubnové aukci firmy Hermann-Historica v Mnichově.
První z těchto předmětů je obraz v masivním dřevěném rámu. Olej na plátně zachycuje chvíli, kdy zuávové pod velením generála Mac Mahona dobývají v Krymské válce Malachovskou baštu. Popis obrazu nemáme k dispozici, ale Mac Mahon je nejspíš důstojník, který stojí poblíž praporečníka. Obraz se prodal za 4000 eur.
Ještě blíž měla k maršálovi jeho maršálská šerpa. Má na svých třapcích sedm hvězdiček a zkřížené emailované maršálské hole v národních barvách. Je široká 13 cm a dlouhá tři metry. Za předmět, který nese známky opotřebení a je vybledlý sluncem, zaplatil kupec 7200 eur.

Mac Mahon
Značení výrobce a původních majitelů na vnitřní straně klobouku

O jejích osudech víme jen tolik, že šerpa byla v minulosti součástí sbírky André Thélota a předtím sbírky Bergeronovy.
Ovšem nejzajímavější je nepochybně dvourohý maršálův klobouk, který se v aukci dostal z vyvolávací ceny 3000 euro na 23 000. Přepočítáno na české koruny to činí necelých 600 000 Kč za klobouk.
Uvnitř je velmi dobře patrné značení pařížského kloboučnictví Ancienne Mon Dassier F.Manchon Succr na Rue de Richelieu 12 v Paříži. Přeloženo do češtiny jde o kloboučnictví pana Manchona, jenž je nástupcem pana Dassiera. Uvnitř je na podšívce všité také označení předmětu ve sbírce André Thélota s odkazem na dřívější sbírku Bergeronovu.
Jak dokládají ceny těchto unikátních předmětů, maršál-prezident rozhodně není zapomenut a má i dnes ctitele.

Fotografie k tomuto článku laskavě poskytla mezinárodní aukční firma Hermann-Historica v Mnichově.

Tento článekl vyšel ve Střelecké revui číslo 1/2010.


Střelecká revue
Střelecká revue
Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2876