LEBEDA RAKOUSKÝM DŮSTOJNÍKŮM
Datum: Tuesday, 27. January 2015 @ 00:00:00 CET
Téma: Články


Ve Střeleckém magazínu číslo 2 ročník 2005 jsme představili pistoli firmy A.V. Lebeda z doby, kdy ji vedli Lebedovi synové. Šlo o nezdobenou dvojhlavňovou pistoli na náboje Lefaucheux, opatřenou závěrem Lebeda a jednospouští. Zbraň byla mimo jiné neúspěšně nabízena švýcarskému jezdectvu. Ačkoli v září 1861 obstála ve zkouškách švýcarské armády nejlépe za všech zúčastněných, nakonec zavedena nebyla. Uspěla i ve zkouškách roku 1863, ale ani to nebylo Lebedům nic platné.

lebeda V článku v roce 2005 jsme vyslovili domněnku, že exempláře zbraní tohoto typu, kterých je nám dnes na území ČR známo do deseti kusů (tehdy jsme věděli zprostředkovaně o čtyřech), nepocházejí z dodávek pro Švýcarsko, ale že tento typ zbraní začala firma Lebeda po švýcarském neúspěchu nabízet rakouským důstojníkům jako sedlové pistole.
Díky neúnavnému lebedovskému badateli Romanu Berthovi z Ostravského muzea dnes víme, že tomu tak bylo, ačkoli to bylo trochu jinak.

Lebeda pistole

Roman Bertha objevil v rakouském vojenském časopise Osterreichische militärische Zeitschrift nepodepsaný článek Neue Sattelpistolen, který byl v zásadě reklamou na tyto Lebedovy pistole. Ano, na Lebedovy pistole. Nikoli na pistole pánů Lebedů, ačkoli bratři Antonín a Ferdinand vedli tehdy firmu společně. Píše se zde důsledně o panu Lebedovi v jednotném čísle. Důležité je, že článek je právě z roku 1861, takže je zřejmé, že Lebedové nabízeli své nové pistole současně jak Švýcarům, tak jako soukromou zbraň rakouským důstojníkům. Dodávky pro rakouské důstojníky tedy nebyly východiskem z nouze. Ostatně potřeba nové zbraně, která u jízdy nahradí dosavadní jednoranové předovky,  byla tehdy více než zřejmá. Tedy jak komu.
Autor jednoznačně konstatuje, že dosud v převážné míře používané jednohlavňové pistole s hladkým vývrtem se již mnohokrát ukázaly jako nedostatečné. Lebeda navíc údajně reaguje také na nový předpis, týkající se sedlání a výbavy rakouského jezdectva, který počítá místo dvou jen s jednou pistolí. Tak nabízí pistoli dvojhlavňovou, která se dá rychle znovu nabít.

Lebeda pistole

Zbraň podle autora článku umožňuje mířenou střelbu do 40 metrů, rychlé přebíjení, je důkladně a solidně zpracovaná. Údajně překonává i perkusní revolvery, které (prý podle zkušeností z obou stran Atlantiku) jsou nespolehlivé, neboť střepinky zápalek u nich zapadají do mechanismu a postupně znemožňují střelbu. Pro Lebedovu zbraň údajně vyznívá také srovnání cen s revolvery, ale konkrétní údaje se zde neuvádí.
V každém případě však Lebedova pistole s damaškovými hlavněmi stála 42 zlatých, zatímco s železnými jen 26. Při objednávce čtyřiceti kusů pistolí se železnými hlavněmi klesla cena na 22 zlatých. Ke zbraním se jako příslušenství nabízely jak kovové, tak papírové náboje a také kožená kartuš na deset nábojů.

Tento článek byl publikován ve Střelecké revui číslo 7/2009.


Střelecká revue
Střelecká revue


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2918