Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/guns-info.cz/html/mainfile.php on line 17
Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní - CO ŠVÉDOVÉ NALOUPILI


CO ŠVÉDOVÉ NALOUPILI
Datum: Friday, 27. March 2015 @ 00:00:00 CET
Téma: Články


Švédové jsou v současnosti mírumilovní lidé, kteří ve své zemi dosáhli jedné z nejvyšších životních úrovní na světě. Poklidné skandinávské království však má za sebou opravdu bouřlivé dějiny. Větší část z nich se ovšem neodehrávala na jeho území, ale na území států, které Švédsko poctilo dočasným pobytem svých vojsk.

svedove Pro českého čtenáře jsou nejznámější švédské vpády ve 30.-40.letech 17. století, kdy Švédové vydrancovali značnou část Čech a Moravy, pobili císařské u Jankova, oblehli Brno, dobyli Olomouc a vyplundrovali to, co po dlouhé válce zbylo v Praze. Čtenáři Henryka Sienkiewicze znají vpád Švédů do Polska v roce 1655.
Švédské vpády do ostatní Evropy však začaly daleko dříve, již koncem 16. století a pokračovaly až do počátku 18. století, kdy švédská armáda Karla XII.podlehla ruské přesile roku 1709 u Poltavy. Až na drobné výjimky se naopak nepřátelům nedařilo plundrovat švédské území.

Krigsbyte

Protože k válčení patří drancování objektů nepřítele a rekvizice jeho majetku, dostávalo se na území Švédska ohromné množství ukořistěných hodnotných předmětů.
Jednalo se o zbraně, zbroj, umění a předměty dekorativního charakteru , knihy, archivní dokumenty (např. rukopisy), církevní předměty. Konfiskací cenných sbírek se nepřítel ponížil a vítěz získal na prestiži. Značná část ukořistěných předmětů se dochovala do současnosti.
Od 23 listopadu 2007 do 28. února 2009 probíhala v Královské zbrojnici (Livrustkammaren) ve Stockholmu výstava, nazvaná prostě Krigsbyte, čili Válečná kořist.
Ve výstavě jsou pochopitelně bohatě zastoupeny zbraně. Výstavu autoři rozdělili do čtyř sálů. První byl věnován kořisti z polské kampaně na začátku 17.století a kořisti z větší části třicetileté války. Příznivci zbraní zde viděli kromě luxusních zbrojí také luxusní kolečkové pušky a čtyři kolečkové pistole-puffery v kovových prořezávaných a zlacených pažbách. Pocházejí z Brunšvicka a byly ukořistěny Polákům. Množství zde vystavených luxusních kolečkových zbraní se blíží číslu 20 a samozřejmě jsou zde bohatě zastoupeny i šavle a rapíry.
Druhý sál výstavy byl kompletně věnován švédské kořisti z části Prahy, kterou se Švédům podařilo vydrancovat roku 1648. Zbraní je zde méně, ale zato řada obrazů.
Třetí sál výstavy je zasvěcen kořisti z Polska a Dánska z let 1655-1660. Najdeme zde množství součástí orientálních zbrojí které  Švédové odebrali Tatarům, kteří přišli Polákům na pomoc.. Opravdu zajímavé pak jsou milánské zbroje, které původně patřily polskému králi (dočasně také v jedné osobě ruskému carovi a titulárnímu švédskému králi) Vladislavu IV., ukořistěné ve Varšavě roku 1655. Je zde i lovecký roh, šavle a odznak velitelské hodnoti-bulava (cca obdoba našeho palcátu).
Poslední sál byl věnován kořisti z bitvy u Narvy, kde Švédové zničili armádu cara Petra I.Velikého. Také odtud pochází množství nesmírně bohatě zdobených součástí zbraní, zbroje, ale také praporů a ikon. Jsou zde vystaveny i součásti kořisti z dalších méně významných válek, jichž se Švédsko účastnilo v 18. a 19.století.
Výstava válečné kořisti je atypickým projektem, který vyžaduje kus sebevědomí a odvahy, neboť se uskutečňuje v době, kdy je zvykem dožadovat se omluvy a odškodnění za kde co desítky let dozadu a urážet se pro sebemenší hloupost.

Krigsbyte

Pořadatelé předpokládali, že na výstavu přijedou i návštěvníci ze zemí, v nichž švédská vojska kořistila. Proto byly vysvětlující texty k výstavě na webu Královské zbrojnice nejen ve švédštině a angličtině, ale také v němčině, češtině, ruštině, polštině a litevštině. K výstavě byl vydán velmi pěkný katalog se švédskými a anglickými texty.

Foto: Göran Schmidt

Tento článek vyšel ve Střelecké revui číslo 11/2009.


Střelecká revue
Střelecká revueTento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2933