Revolver revolučního vévody
Datum: Saturday, 30. May 2015 @ 07:00:00 CEST
Téma: Články


Dějiny malých německých států jsou v hodinách dějepisu opomíjeny. Ku prospěchu žáků, protože ti by se ze všech těch vévodů a knížat nejspíše pomátli. Vždyť co rod, to intriky, boje o moc a zrady, ačkoli země, které se mělo vládnout, sahala od lípy u potoka po dub za lesem.

Lebeda revolver Braunschweig Ale když se ukáže, že vévoda tohoto státečku nakupoval u staroslavné firmy synů Antonína Vincence Lebedy, máme důvod o něm psát i u nás.

Jedním ze středních německých států bylo vévodství brunšvické a lüneburské a jeho posledním panovníkem byl Wilhelm August Ludwig Maximilian Friedrich (1806-1884). Byl druhým synem Bedřicha Viléma, tzv. Černého vévody, který neustále bojoval proti Napoleonovi. Otec padl  roku 1815 v bitvě u Quatre-Bras, dva dny před Waterloo.
Vilém i jeho bratr Karel pak byli vychováváni v režii poručníků. Vilém s bratrem se v letech 1820-1822 vzdělávali v Lausanne, potom Vilém do podzimu 1823 studoval v Göttingenu, aby nato vstoupil do pruských vojenských služeb, kde podle svých slov prožil nejkrásnější roky života. Zřejmě to bylo veselé vojákování. Bratr se mezitím ujal vlády doma.

Revoluce 1830

A pak přišel rok 1830, kdy se národy Evropy poprvé pokusily svrhnout režimy, naordinované jim vítězi napoleonských válek. Vévoda Karel II. patřil k neoblíbeným panovníkům, takže jej poddaní vyhnali a dosadili Viléma, jenž jim vládl dalších 54 let. Nikdy se neoženil, ačkoli si pořídil řadu nelegitimních dětí, které dobře zaopatřil. Obával se totiž, že v případě, že by měl legitimní potomky, bratr by jim ze švýcarské emigrace nástupnictví přinejmenším ztížil. A tak po jeho smrti řešily nástupnictví velmoci skoro třicet let.

Lefošák za velké peníze

V podzimní aukci firmy Hermann-Historica v roce 2008 se objevil revolver systému Lefaucheux. Má otevřený rám, dřevěné střenky a je zdoben leptem s rostlinnými motivy. Takových revolverů Lefaucheux se na aukcích i v obchodech objevuje poměrně dost. Prodají se za stovku nebo za dvě stovky eur a v případě slušné výzdoby i za víc. Tento revolver se však prodal za 6 500 eur. Ačkoli to byla cena vyvolávací i konečná, je to cena slušná. Tehdy něco přes 160 000 českých korun a připočítáme-li provizi aukční síně, blížíme se ke dvěma stovkám tisíc. To je za revolver v ráži 11 mm a dlouhý 26 cm poměrně slušný paklík bankovek.
Cenu revolveru nepochybně zvýšil jeho celkem dobrý stav. Nesl sice stopy používání, ale ne zase tak výrazné, byť černění zůstalo zachované jen na hlavni a části rámu.. Drobné stopy koroze na něm najdeme a někdo v minulosti ohnul vyrážeč, kterým se z válce o šesti komorách vyrážely prázdné nábojnice. Aukční síň stav označila jako II-.

Lebeda revolver

Lebedův revolver

Mnohem větší vliv na cenu však zcela jistě měla signatura, která byla umístěna poněkud netradičně na spodní straně hlavně. Ta signatura zní: AV. Lebeda Söhne Herzogl=Braunschw=Hofrüstmeister Prag. Takže zbraň s výrobním číslem 7884 vyrobila proslulá pražská firma bratří Lebedů někdy kolem roku 1870. Ze signatury také zjišťujeme, že firma byla dvorním dodavatelem brunšvického vévody, což ostatně víme.

Lebeda revolver


Vévodův revolver

A na rámu zbraně, konkrétně na rámu rukojeti, je třetí důvod, proč se zbraň prodávala za tak velké peníze. Jde o zlacené písmeno W pod korunkou, které dokládá, že revolver byl osobním majetkem vévodovým. Protože toto značení je poněkud ošoupané, zdá se, že vévoda svoji zbraň také nosil.
Doufejme, že lebedovský revolver pro revolucí dosazeného vévodu bude nadále pečlivě opatrován.

Fotografie zbraně laskavě poskytla mezinárodní aukční firma Hermann-Historica v Mnichově.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2960