Ekologická výchova v roce 1912
Datum: Friday, 02. October 2015 @ 06:42:16 CEST
Téma: Články


Zase jsem usedl k pardubické kronice a našel tam zprávičku o tom, jak se provozovala ekologická výchova (oni tomu tak neříkali) v roce 1912.
Zajímavé je, že k tomu nepotřebovali granty EU a aktivisté, kteří celou akci pořádali, chodili normálně do práce.

"19.května 1912 byla v Pardubicích uspořádána květinová slavnost školní mládeže Majales na vinici, jíž se zúčastnilo 2200 dětí z 4. a 5. tříd obecných a všech tříd škol měšťanských. Byli uvítání starostou ing. Josefem Prokopem za účasti členů městské rady a proslovem prof. Josefa Sakaře, předsedy Okrašlovacího spolku. Všechna mládež zapěla, řízena uč. A.Vendlem, píseň "Sadila fialinku" a hymnu "Kde domov můj". Domů odnášely si děti každé po květině, aby je doma vypěstovaly a na podzim se ve škole pochlubily její vyspělostí. Vrchním pořadatelem byl Václav Ladislav, profesor státní průmyslové školy. Průvod mládeže vzbudil velkou pozornost ve městě."

Kolik kytek přežilo do podzimu, to kronika, bohužel, neuvádí...

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2993