WANZLOVKA Z BALKÁNU
Datum: Sunday, 04. June 2017 @ 00:00:00 CEST
Téma: Články


Kdo jen trošku zná dějiny rakousko-uherské armády a jejích zbraní, ten nepochybně také zná jednoranové zadovky Wänzl (jinde označovány jako Wänzel). Byly zavedeny jako vzor 1867 krátce poté, co Rakousko prohrálo válku s Prusy. Vznikly jednoduchou transformací perkusních předovek Lorenz. Tyto zbraně se ve službě dlouho neohřály, protože je záhy začaly vytlačovat dokonalejší zadovky systému Werndl. Wänzlovky nějakou dobu pobyly ve skladech, některé zde vydržely až do I. světové války. Další byly předávány ostrostřelcům nebo se prodávaly na civilní trh. Střílelo to.

balkan Některé wänzlovky měly však velmi spletité osudy a rozeběhly se po celé Evropě, jakož i po nejbližším okolí. Víme třeba o nevelkém množství těchto zbraní, které byly dovezeny do bojující Francie za války proti Němcům v letech 1870-1871 a nějaké byly už v roce 1867 poslány nešťastnému císaři Maxmiliánovi do Mexika. Ale kam jinam tyto zbraně dorazily, můžeme zatím jenom odhadovat.

Wanzlovka z Balkánu

Na podzim roku 2009 se v aukci italské firmy Czerny´s v Sarzaně objevila zbraň, která dokládá, že wänzlovky žily po vyřazení z rakousko-uherské armády bohatým životem. Aukční dům totiž nabízel wänzlovku, která byla přestavěna tak, aby odpovídala vkusu balkánského válečníka, který snad žil někde v Řecku nebo na územích Řecku blízkých. A výsledek jeho snažení je vskutku neobyčejně zajímavý.
Balkánský puškař nebo bojovník sám především wänzlovku takzvaně lokalizoval a dal jí takový vzhled, aby příliš nevyčnívala z řady podobných zbraní. Problém představovala rakouská pažba a kování. Na Balkáně se mezi domorodými bojovníky nenosila přísná střízlivost, funkčnost a strohost pažby, která lahodila oku rakouských vojenských pánů. Tam se zbraň musela lesknout a být zdobená. Také železné objímky byly nebalkánsky střízlivé a funkční, takže zmizely spolu s pažbou. Zachována však byla hlaveň, závěr a zámek, které v té době představovaly na Balkáně dost slušnou modernu, technickou převahu a důvod, proč bojovník přezbrojil.

Balkán

Na zámku zbylo staré rakouské značení, které dokládá, že zbraň byla vyrobena jako předovka-pěchotní puška Lorenz a roku 1856 byla převzata rakouskou armádou. V roce 1869 prošla přestavbou na systém Wänzl a opatřena armádními přejímacími značkami ve Vídni. Přestavbu provedla firma, která značila B&G. Značky nám dokazují, že puška byla převzata rakouskou armádou a na Balkán se tak dostala až po svém vyřazení z jejích služeb nebo po ukořistění. Vyřazena nemohla být dřív než v 70. letech a pokud byla Rakušanům ukořistěna, tak ne dřív než v roce 1878, kdy Rakousko obsazovalo ne zrovna jásající Bosnu a Hercegovinu.

Balkán

Nová pažba tedy vznikla nejdřív v 70. letech 19. století. Je dřevěná, ale na většině plochu potažená mosazným plechem. Její hlaviště je ploché, zakončené ve stylu vlaštovčího ocasu. Je bohatě zdobené řezbou a vykládáno mosazným plechem. Mosazný plech, přibitý mosaznými hřebíčky také kryje celé předpažbí. Jeho povrch je zdoben rytými a vytlačovanými geometrickými a rostlinnými motivy. Figury se nekonají, majitel tudíž mohl být mohamedán. Původní ocelové rakousko-uherské objímky nahradily objímky z mosazného plechu. Jako zbytečnost se novému majiteli jevil lučík, který u zbraně není a nebyl. Zbraň však byla vybavena kroužky pro zavěšení na řemen.
V každém případě tato zajímavá zbraň dokazuje, že ještě v 70. letech 19. století a možná í později upravovali balkánští bojovníci získané zbraně v tradičním stylu, který byl běžný u jejich křesadlových a perkusních zbraní.

V článku byly použity fotografie z katalogu aukční firmy Czerny's Internetional Auction House Ltd.


Tento článek vyšel ve Střelecké revui číslo 2/2010.

Střelecká revue
Střelecká revue


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=3136