Válečný zápisník Rudolfa Hrubce
Datum: Thursday, 02. August 2001 @ 08:00:00 CEST
Téma: Články


Kniha, která popisuje začátky druhého československého odboje upřímněji, než by si možná mnoho Čechů přálo

Válečný zápisník Rudolfa Hrubce. 15. III. 1939 – 21. III. 1941.
Obec Bernartice a Nová tiskárna Pelhřimov 2001. Edice a úvod Dagmar Blümlová. 120 s. + 4 obr. přílohy.

Pozoruhodná kniha o pozoruhodném muži – tak bychom mohli stručně charakterizovat tuto publikaci, která se na trhu objevila během letošního dubna. Jedná se o autentický přepis dvou sešitů Zápisníku (dnes uložených v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích), který si po okupaci Českých zemí začal vést rodák z jihočeských Bernartic, Rudolf Hrubec (1914-1944).

Jako poručík jezdectva a aktivní příznivec letectví se Hrubec po osudném březnu 1939 zařadil mezi čs. vojáky, kteří se rozhodli pro emigraci a připojení se k novému zahraničnímu odboji. Jeho anabáze začala přechodem polských hranic v červnu 1939, načež ho osud v rychlém sledu zavál do Francie, severní Afriky, zpět do Francie a konečně po vyvrcholení úspěšné německé západní ofenzívy do Velké Británie. Zde se po neúspěšném pokusu o vstup do letectva etabloval jako instruktor výsadkových operací ve výcvikové sekci Zvláštní skupiny D zpravodajského odboru našeho londýnského MNO (mj. cvičil Gabčíka a Kubiše). Tuto část Hrubcova života, která skončila smrtí při havárii letounu v severní Itálii 11. 9. 1944, ovšem kniha již nezahrnuje.

Hrubcovy bystré a upřímné zápisky z let 1939-41 jsou mimořádně zajímavým a místy znepokojivým svědectvím „zdola“ o nelehkých počátcích formování našeho druhoválečného západního odboje. Syrový text nabitý postřehy o každodenních reáliích má všechny předpoklady stát se jedním z důležitých pramenů pro výzkum této fáze naší vojenské historie.

Editorka se naproti tomu omezila na poutavě podané zarámování a rekonstrukci událostí líčených v Zápisníku. Dlužno poznamenat, že bez jejího úvodu by byla orientace v Hrubcových záznamech podstatně složitější. Zvláště vyzdvihnout pak zaslouží vysoká estetická úroveň knihy, která je upravena do poutavé podoby zápisníku a navíc je opatřena 4 velkoplošnými barevnými přílohami představujícími zdařilé koláže textů, kreseb a příloh ze sešitů Zápisníku.

(Převzato z časopisu Střelecký magazín 7/2001.)

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=32