Skrytě, ale skvěle o čs. zbrojní výrobě 1918-1945
Datum: Thursday, 02. August 2001 @ 08:00:00 CEST
Téma: Články


O tom, že V. Karlický patří k našim předním historikům zbrojní techniky, ví od vydání reprezentativní publikace České zbraně a střelivo ledaskdo. Možná ještě zajímavější, avšak zcela neznámá je ale Karlického studie v VI. svazku Studií o technice v Českých zemích

Obsáhlá studie (celkem 62 stránek) Vladimíra Karlického Česká zbrojní technika ve sborníku Studie o technice v Českých zemích, který vydalo Národní technické muzeum v roce 1995, musela evidentně vznikat ve stejné době, kdy tento mimořádně fundovaný autor pracoval na knize České zbraně a střelivo. Tím spíš je úctyhodné, že při porovnávání obou textů máme dojem značně odlišného přístupu.

Ne snad, že by Karlický přinášel pouze zcela nové, objevné informace, byť ani těch není pomálu; fascinující je především zralost, s níž na relativně malém prostoru dokáže hutně a věcně shrnout základní rysy vývoje v dané době.

Studie se dělí na dvě části:

V první jde o období mezi světovými válkami, ve druhé o období za 2. světové války.
Podstruktura obou částí je bezmála shodná:
pěchotní zbraně, dělostřelecké zbraně, munice, pro 2. světovou válku následují raketové zbraně, společná je opět automobilová a tanková technika, válečná chemie, ženijní technika, spojovací technika.

Obě části zakončuje velmi zajímavý souhrnný pohled.

Osobně se domnívám, že Karlický je a asi ještě dlouho bude jediný český historik, který je schopen danou problematiku v takovéto šíři uspokojivě zvládnout (přitom jeho největší vášní je dělostřelecká technika!).

Pokud se vám tato studie dostane do ruky, určitě si ji přečtěte. V NTM údajně ještě nějaké výtisky příslušného sborníku prodávají, cenu ovšem neznám.

Pro úplnost je možné poznamenat, že odborně velmi kvalitní je také Karlického stať Zbrojní technika ve II. svazku Studií o technice, které vyšly pradávno - v roce 1984, a kde je pojednáno o období 1875-1918.

První svazek, kde Karlický sestupuje až do roku 1800, jsem zatím neměl k dispozici.


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=35