Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/guns-info.cz/html/mainfile.php on line 17
Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní - SS Walther PP/PPK


SS Walther PP/PPK
Datum: Friday, 03. August 2001 @ 08:00:00 CEST
Téma: Články


Chcete vědět, který zaměstnanec RSHA používal PPK s číslem 258 664? Stačí otevřít tuhle skromně vyhlížející knížečku

Görtz, Joachim – Marschall, Dieter H.: SS Walther PP/PPK 1939-1944.

Vlastním nákladem autorů 1999. 73 s.

Na toto dílko jsem narazil čirou náhodou v norimberské Frankonii. Pro sebe bych ho nejspíš nepořizoval; ale jeden můj přítel je poměrně silný fanda "pépéček" a "pépékáček", takže jsem měl o dárek pro něj postaráno.

Před předáním jsem ovšem knížečku důkladně prostudoval, díky čemuž nyní mohu podat následující informaci:

Jedná se o útlý německo-anglický „samizdat“ (jemuž chybí jak uvedení místa vydání, tak ISBN) s poněkud zavádějícím názvem, který bychom mohli stručně charakterizovat jako počin z pomezí dějin zbrojní techniky a obecnější vojenské historie.

Jeho autoři s použitím materiálů odpovědného referátu RSHA (Referat II D 4 – Waffenwesen) sestavili přehled zbraní přidělených příslušníkům Reichssicherheitshauptamt v období let 1939-1944, resp. taktéž zbraní vrácených a vyřazených. Až na nepodstatné, byť zajímavé výjimky je přitom řeč – jak ostatně název díla napovídá – především o pistolích Walther PPK.

Po obecném úvodu publikace pokračuje poměrně zevrubným nástinem struktury RSHA včetně jmen vedoucích jednotlivých organizačních celků. Složkám, které nejsou zmiňovány v přehledu zbraní, je věnována pouze rámcová pozornost. Po orientačním připomenutí způsobu číslování pistolí Walther PP/PPK následuje na stránkách 32-65 (údaje jsou ovšem rozloženy v řádce na celé dvoustraně) samotný přehled zbraní, a to v následující struktuře: typ zbraně, její sériové číslo (vzestupně), jméno uživatele, hodnost, resp. funkce, zařazení, datum vydání zbraně, doplňující poznámky.

Pro naše badatele může být zajímavé uvedení 8 pracovníků ze služeben v Praze a Brně: Dr. August Blaha (PPK č. 258 664 K, Regierungsrat, Prag, vydáno 10. 2. 1943), Konrad Schlägel (PPK č. 296 023 K, SS-Scharführer, Stapo Prag, vydáno 1. 7. 1941, poznámka: Belegwechsel), Franz Schmidt (PPK č. 296 165 K, SS-Oberscharführer, Stapo Prag, vydáno v červenci 1941, poznámka: Belegwechsel), Robert Jurkowski (PPK č. 296 180 K, SS-Scharführer, Stapo Brünn, vydáno v červenci 1941, poznámka: Belegwechsel), Karl Körner (PPK č. 296 214 K, SS-Sturmann, Stapo Brünn, vydáno v červenci 1941, poznámka: Belegwechsel), Otto Wendlik (PPK č. 296 230 K, SS-Oberscharführer, Stapo Prag, vydáno v červenci 1941, poznámka: Belegwechsel), Josef Streichsbier (PPK č. 296 233 K, SS-Scharführer, Stapo Brünn, vydáno v červenci 1941, poznámka: Belegwechsel), Johann Kubalka (PPK č. 306 510 K, SS-Scharführer, Stapo Brünn, vydáno v červenci 1941, poznámka: Belegwechsel).

Zpestřením soupisu je kratičký přehled zbraní jiných typů používaných příslušníky RSHA, kde vedle pistolí figurují také 4 samopaly. Jeden z nich – konkrétně typ MP 28,II s číslem 19 530 vydaný 21. 8. 1942 – vlastnil šéf IV. úřadu (Amt IV: Gegnerforschung und -bekämpfung) Heinrich Müller, zbylými třemi (jeden MP 28,II a dva MP 41) vydanými v září a říjnu 1944 pak byli vyzbrojeni pracovníci referátu II C 4 (Gruppe II C: Haushalt und Wirtschaft der Sipo, Referat II C 4: Wirtschaftsstelle).

Publikaci uzavírají vedle skromných ukázek z dobových materiálů především srovnávací tabulky vybraných hodností, resp. funkcí civilních pracovníků RSHA, německé policie a kriminální policie, (Waffen-) SS, Wehrmachtu a americké armády (U.S. Army). Nechybí ani stručný německo-anglický slovníček některých termínů a ukázka kartotéčního listu zbraně vzniklého v referátu II D 4. Tyto karty, z nichž Görtz a Marschall vycházeli, se po válce dostaly do USA, kde jsou dnes přístupné na mikrofilmu v National Archives (T-175, číslo svitku 248), přičemž v Německu jsou k dispozici jeho kopie (jednu vlastní např. Institut für Zeitgeschichte v Mnichově).

K tomu lze pro zajímavost podotknout, že Spojené státy po 2. světové válce zajistily velké množství materiálů o německé zbrojní technice, které ovšem američtí badatelé údajně prakticky vůbec nevyužívají. Tak alespoň situaci začátkem března 2001 hodnotila Virginia H. Ezellová, dcera legendárního badatele v oboru dějin zbrojní techniky E. C. Ezella a prezidentka The Institute for Research on Small Arms in International Security. S přihlédnutím k dosavadním výstupům americké odborné literatury nelze jinak, než jí dát za pravdu.

Co říci na závěr: Knížečka „SS Walther PP/PPK 1939-1944“ je evidentně určena v prvé řadě pro labužníky z řad sběratelů zbraní. Pro vojenského historika bude spíše určitou kuriozitou, která však může posloužit k dokreslení některých detailů při studiu činnosti bezpečnostních složek Třetí říše.

Recenze byla v odlišné verzi otištěna v časopise Historie a Vojenství 2/2001.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=36