Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/guns-info.cz/html/mainfile.php on line 17
Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní - Redakční komentář k článku Rekonstrukce pušky G3 pro barmskou armádu


Redakční komentář k článku Rekonstrukce pušky G3 pro barmskou armádu
Datum: Wednesday, 05. February 2003 @ 11:42:14 CET
Téma: Články


Doplnění nikoli nepodstatné redakční poznámky k jednomu z článků v SM 2/2003.

Možná jste si toho ani nepovšimli, ale v posledním Střeleckém magazínu, tj. č. 2/2003, který byl mimochodem po grafické stránce pro redakci velmi studenou sprchou, došlo z tzv. technických důvodů k nechtěnému vypuštění části textu redakční poznámky připojené k článku prof. Popelínského "Rekonstrukce pušky G3 pro barmskou armádu". Konkrétně se tak stalo na str. 41.

Budiž připomenuto, že tento článek prof. Popelínského je mírně upravenou kapitolou z knihy Cestování za zbraněmi, o níž jsme se na G-I po jejím vyjití zmínili. Jde o text víceméně popisný, autor se v něm vyhýbá konfrontaci s politickými aspekty celého problému (což by nás s ohledem na tehdejší pozici pana Popelínského jistě nemělo udivovat, natož pak vést k nějakým morálním soudům).

Nicméně s přihlédnutím k údajům v závěru článku považovala redakce Střeleckého magazínu, jmenovitě zejména má maličkost, za vhodné připojit k této stati stručný redakční komentář k začlenění celé kauzy do širších souvislostí. Jedná se sice jen o pár řádek a údajů (o to nesnadnější kupodivu byla jejich stručná formulace), které ovšem považuji za poměrně významné doplnění. Takže si asi umíte představit, jak mě vytočilo, když "technickým nedopatřením" bezmála polovina textu redakční poznámky zmizela. (Jen na okraj: Někteří autoři si občas stýskají nad "brutalitou" redaktorů, kteří jim z textu občas necitelně vykuchají některé - z redakční perspektivy postradatelné - pasáže; ale jak se má asi cítit přímo redaktor, kterému text vykuchá grafické studio?)

Nyní už ale celý text redakční poznámky k článku "Rekonstrukce pušky G3 pro barmskou armádu":

Od vojenského převratu v září 1988 existuje v Barmě (která za předchozí vojenské diktatury od roku 1962 kráčela po cestě socialismu, jenž tuto dříve celkem prosperující zemi mimořádně zbídačil) jeden z nejrepresivnějších režimů na světě. Záhy po událostech popisovaných v článku prof. Popelínského se Barma dostala na seznam států, do nichž byl zakázán vývoz čs. vojenské techniky.

Obdobná, méně upovídaná oprava se objeví v SM 3/2003. Pokud by snad měl někdo z vás k dané problematice nějaké věcné připomínky či upřesnění, nechť se mi prosím ozve co nejrychleji, dokud je ještě čas provést změnu textu.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=386