SA80 A2
Datum: Thursday, 13. February 2003 @ 00:00:00 CET
Téma: Články


Jak jsme přislíbili, přinášíme volné pokračování článku o britském zbraňovém kompletu SA80. Tentokrát jde o materiál převzatý ze Střeleckého magazínu č. 2/2003.

V SM 6/2000 (na G-I pak zde) jsme se podrobněji rozepsali o kontroverzním britském zbraňovém systému SA80 primárně sestávajícím z útočné pušky IW (Individual Weapon) a kulometu LSW (Light Support Weapon). V současnosti probíhá modifikace těchto zbraní na zdokonalenou variantu s přídomkem A2 a my se na okolnosti a průběh této rekonstrukce dotázali britského ministerstva obrany (UK Ministry of Defence - MoD).

Předeslat je třeba, že představitelé britské armády nikdy oficiálně nepřitakali názorům, že zbraňový systém SA80 nebyl zdaleka tím nejlepším, co z dlouholetého a drahého vývoje realizovaného v dnes již neexistují zbrojovce v Enfieldu mohlo vzejít. Na stále opakovanou kritiku prvního provedení zbraní SA80, které dnes nese přídomek A1, MoD odpovídá, že komplet přijatý do výzbroje v roce 1986 (v SM 6/2000 jsme na základě jiných pramenů uvedli 1985) plně splňoval tehdy kladené mírné armádní podmínky, podle nichž mělo být provedení IW v bojových podmínkách schopné bez problémů vystřelit 120 ran během 24 hodin, zatímco u verze LSW šlo o 800 ran za stejnou dobu. Dnes již vojenští představitelé své požadavky značně přitvrdili: IW musí vystřelit celkem 150 ran za 8 minut a 40 sekund, LSW pak 960 ran během 36 minut.

Bez zajímavosti není, že během původních testů se zádržky odstranitelné střelcem nepočítaly, dnes se tak už však děje. Novým požadavkům původní zbraňový systém nevyhovoval a na pořad dne proto přišla jeho modifikace. MoD v této souvislosti připomíná, že nejde o nic neobvyklého, neboť např. vysoce ceněná samonabíjecí puška SLR, resp. L1A1 (mírně upravená belgická FN FAL) byla během svého užívání britskými ozbrojenými silami modifikována celkem čtyřiapadesátkrát.

S přihlédnutím ke sporným kvalitám první verze SA80 není divu, že se objevily názory, zda by snad nebylo lépe nahradit tyto zbraně zcela novým systémem. MoD na to odpovídá, že SA80 A2 plně splňuje požadovaný stupeň spolehlivosti a že modifikace zbraní SA80 bude podstatně levnější než nákup nového zbraňového systému: zatímco nová zbraň by totiž se všemi souvisejícími náklady Británii vyšla na cca 500 milionů liber, souhrnné náklady na modifikaci zbraní SA80 jsou zatím vyčíslovány na 92 milionů, z čehož 15,5 mil. liber představovaly náklady na vývoj modifikace. Ve hře je také faktor času - nová zbraň by se do výzbroje mohla dostat v horizontu 5-10 let, ne-li déle, zatímco zdokonalení SA80 A1 po dodání prvních zbraní jednotkám zabralo pouze 2 roky.

Co konkrétně je na zbraních upravováno? Seznam MoD uvádí celkem 13 součástek, z nichž prvních 12 je společných pro provedení IW a LSW, třináctá se týká pouze LSW. Jmenovitě jde o nosič závorníku, závorník, vytahovač, vyhazovač, vratné pružiny, pružinu vytahovače, úderník, napínací páku, zásobník (má být nahrazen zcela novým), píst a plynový válec, kladívko, úsťový nástavec a - pouze v případě LSW - celou hlaveň. Na dotazy, zda tyto drobné změny mohou podstatněji zvýšit spolehlivost zbraně, MoD uvádí, že např. u dříve problematických úderníků dnes ani po 3 milionů výstřelů vypálených při testování modifikace nebyla zaznamenána žádná porucha.

Úpravy se naproti tomu zcela vyhnuly jednomu z nejvíce kritizovaných prvků systému SA80, jímž je u provedení IW mezi soudobými útočnými puškami bezkonkurenčně nejvyšší hmotnost. MoD k tomu uvádí, že hmotnost zbraně s sebou nese nízký zpětný ráz a tím i zvýšenou přesnost, aby ovšem vzápětí jedním dechem dodávalo, že SA80 A2 není bez zaměřovacího dalekohledu SUSAT o moc těžší než jiné srovnatelné zbraně, k čemuž dodává, že optický zaměřovač není vydáván zdaleka všem bojovým jednotkám. MoD své tvrzení dokládá následující tabulkou:

IW s prázdným zásobníkem (bez zaměřovače SUSAT): 3,8 kg
M16A3 s prázdným zásobníkem: 3,4 kg
G36 s prázdným zásobníkem: 3,3 kg.

Zbývá dodat, že nesporně kvalitní zaměřovací dalekohled SUSAT váží 800 g a že s plným zásobníkem se hmotnost zbraně blíží 5 kg.

Změněno nebylo ani výhradně pravoruké uspořádání systému SA80, neboť podle názoru MoD jsou leváci bez potíží schopni přesné střelby se zbraní opřenou o pravé rameno. Nedošlo také k uplatnění plastových zásobníků, neboť to by vyžadovalo výraznější rekonstrukci zásobníkové šachty, což by podle britských armádních představitelů nedokázalo vyvážit dílčí výhody tohoto řešení.

Odlišení modifikovaných zbraní SA80 od nemodifikovaných má usnadňovat hned několik skutečností: především každý voják bude vyzbrojen svou vlastní modifikovanou SA80, která bude navíc opatřena značením firmy Heckler & Koch a přídomkem A2, bude mít na první pohled odlišnou napínací páku (u základního provedení řešenou vysloveně nešťastně) a některé součástky vnitřního mechanismu budou odlišně zabarveny.

Spolehlivost zbraní SA80 A2 byla ověřována během náročných testů prováděných v arktických podmínkách na Aljašce, v džungli v Bruneji, v poušti v Kuvajtu a v mírných klimatických podmínkách na britských ostrovech. Ukazatelem byl standardní parametr Mean Rounds Between Failure (MRBF), čili průměrný počet ran mezi zádržkami. Výsledek testů ukazuje tato tabulka:

Individual Weapon
Chladno/sucho - Aljaška: 31 500
Mírné podnebí - UK: >31 500
Horko/vlhko - Brunej: >31 500
Horko/sucho - Kuvajt: 7 875
Průměr: 25 200

Light Support Weapon
Chladno/sucho - Aljaška: 43 200
Mírné podnebí - UK: 16 000
Horko/vlhko - Brunej: 9 600
Horko/sucho - Kuvajt: 8 728
Průměr: 12 897

Vzhledem k tomu, že očekávaná minimální životnost nových součástek by měla činit 10 000 ran, by ani jedna ze zbraní SA80 A2 by po dobu své životnosti nemusela vykázat žádnou zádržku.

Na základě dobrých výsledků zkoušek v polních podmínkách byla firmou Heckler & Koch, od počátku 90. let vlastněné společností British Aerospace/Royal Ordnance, zahájena postupná práce na modifikaci celkem asi 200 000 zbraní SA80, která byla naplánována na období od prosince 2001 do února, resp. podle aktuálních údajů do března 2006 (pro porovnání: dodávky první verze SA80 probíhaly v letech 1986-1993). Zbývající nemodifikované zbraně mají být "zkanibalizovány" pro získání náhradních součástek. Firma Heckler & Koch zpočátku upravovala 3000 zbraní měsíčně; od jara 2002 stoupla její výkonnost na 4000 modifikovaných zbraní za měsíc, přičemž další urychlení prací se nepředpokládá, neboť by vedlo k navýšení finančních nákladů.

Z dosud modifikovaných zbraní SA80 A2 si MoD ponechává určitou část jako operační rezervu; jinak má výměna za zbraně prvního provedení probíhat vždy naráz u útvarů velikosti brigády, aby se předešlo problémům způsobeným smícháním náhradních součástek verzí A1 a A2. MoD ovšem uklidňuje, že tím nejhorším, co by se v případě náhodné záměny starých a nových součástek mohlo stát, by byla nefukčnost zbraně. Do druhé poloviny roku 2002 již MoD jednotkám vydalo 36 000 modifikovaných zbraní SA80 A2.

Mezitím byly získány další cenné praktické zkušenosti s novými zbraněmi v náročných podmínkách protiteroristických operací v Afghánistánu. MoD podrobněji informuje především o akci provedené 22. května 2002, během níž se hlídka britských speciálních jednotek (45 Commando, Brigade Reconaissance Force) vyzbrojená puškami SA80 A2 a M16 a kulomety Minimi dostala do nepřátelské palby, kterou opětovala. (Použití kulometů Minimi Brity v Afghánistánu mimochodem vedlo ke spekulacím o tom, že tyto zbraně nahradí LSW, což MoD jednoznačně popřelo.) Při této příležitosti byly u čtyřech SA80 A2 zaznamenány zádržky odstraněné manuálním natažením, jež byly údajně způsobeny tím, že zbraně nebyly naolejovány. Důležitým zjištěním ovšem bylo i to, že zádržky vykázala většina použitých zbraní včetně pušek M16. Kromě tohoto incidentu byly další zbraně SA80 A2 zničeny při dopravě.

V červenci 2002 se do Afghánistánu odebral tým specialistů vedený plukovníkem Frazerem Haddowem z Royal Marine, jenž měl za úkol prověřit stav nasazených zbraní a provést jejich vyzkoušení v polních podmínkách. Hlavní závěry Haddowova týmu byly následující: 1. SA80 A2 je spolehlivou zbraní v případě, pokud je správně udržována. 2. SA80 A2 lze udržovat v podmínkách bojového nasazení. Na zbraních nebyly shledány problémy vyplývající z její konstrukce; potíže se objevily s tímto příslušenstvím: se součástkou nazvanou "safety plunger", která se běžně postupně deformovala a bylo třeba ji včas nahradit novou ze zásob zbrojíře jednotky, s používáním poškozených zásobníků, v důsledku čehož se objevovaly poruchy při podávání nábojů, a konečně s krytem ústí hlavně, jenž se ve velkém horku rozpínal a mohl být pro snadno ztracen, načež se do zbraně dostával písek nebo prach. Procentuálně vyčíslil Haddowův tým spolehlivost SA80 A2 na 87,5 %, což je údaj, který se vztahuje k výše zmíněnému požadavku na vystřílení 150 ran během 8 minut a 40 sekund. Součástí zprávy plukovníka Haddowa byla i doporučení pro správné zacházení s SA80 A2 za horkého, suchého a prašného klimatu, mezi nimiž najdeme např. upozornění, že tyto zbraně je nutné přiměřeně mazat (což je pravý opak toho, jak v podobných podmínkách zacházet s puškou SLR a mnoha dalšími staršími zbraněmi), nebo radu snížit počet nábojů v zásobníku na 25 kusů.

Zjištění Haddowova týmu se odrazí i na právě prováděných modifikacích ve firmě Heckler & Koch, která provede menší vylepšení příslušenství pro údržbu zbraně. Tempo prací by se tím nemělo zpomalit; očekávat se naproti tomu dá určité, dosud nespecifikované zvýšení nákladů.

Na základě doporučení Haddowova týmu bylo rovněž provedeno další testování SA80 A2 IW a LSW v pouštních podmínkách Ománu. Cílem této víceméně propagační akce bylo především demonstrovat kvalitu nových zbraní, které byly údajně s vynikajícími výsledky porovnávány s puškami C7 (zdokonalená verze pušky M16A2), H&K G36 a Steyr AUG.

Zbývá zmínit, že současné aktivity vedení britských ozbrojených sil ve prospěch reputace systému SA80 mají poněkud trpkou pachuť, neboť dosavadní potíže s těmito zbraněmi byly podle aktuální interpretace způsobeny především nezvládnutím základní údržby ze strany britských profesionálních vojáků. Nicméně jinak se zdá, že pušky a kulomety SA80 v podobě variant A2 konečně dozrály do podoby, v níž se mohou v podstatě se ctí postavit po bok soudobých zahraničních zbraní stejných kategorií. A nejen to - podle některých náznaků není v případě SA80 A2 vyloučen ani určitý obchodní úspěch, což je něco, o čem si verze A1 mohla nechat pouze zdát.

Převzato ze Střeleckého magazínu č. 2/2003, s. 4-5.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=392