Zdeněk Štěpánek: Periodické ověřování zbraní
Datum: Friday, 07. March 2003 @ 23:25:39 CET
Téma: Články


Periodické ověřování zbraní je jedním z nejoptimálnějších a nejšetrnějších způsobů ověřování již používaných zbraní; navíc představuje při daných lhůtách nejmenší zátěž pro držitele zbraní.Prakticky se netýká:
  • sportovních zbraní, které vzhledem k velkému počtu výstřelů mají silně omezenou životnost, tj. cca 5 let,
  • zbraní, které jsou v dobrém technickém stavu; zde se za 150,- Kč jednou za 10, 15 nebo 20 let prodlouží platnost ověření,
  • sběratelských, muzejních, historických zbraní, ale i dalších zbraní (např. pro filmové a divadelní účely, zakázané zbraně, apod.), které jsou registrovány policií, ale nepodléhají ověřování.
Tím, že se v roce 2000 v PSP ČR při projednávání návrhu zákona č. 156/2000 Sb. odstranilo periodické ověřování zbraní ve stanovených lhůtách a nahradilo se § 16 odst. 4 písm. b)
  • vznikla určitá diskriminaci distributorů při prodeji použitých zbraní, kteří je musí nechat ověřovat při každém prodeji vůči vlastníkům zbraním, kteří si je mohou mezi sebou prodávat bez ověřování,
  • nebyly naplněny závazky České republiky, které vyplývají z uvedené mezinárodní smlouvy a to usnesením č. 11. článku 15 ze XVII. plenárního zasedání konaného v roce 1982, které řeší periodické ověřování zbraní,
  • distributoři začali hledat důvody, jak obejít stávající zákon č. 156/2000 Sb. při prodeji použitých zbraní,
  • a nově by nebyla zajištěna plná harmonizace českého práva s právem Evropské unie v oblasti obecné bezpečnosti výrobků, které je nově rozšířeno i do oblasti použitých výrobků.
Zavedením periodického ověřování se podstatně zjednoduší kontrola zbraní příslušným útvarem policie nehledě na to, že není zajištěna odbornost pracovníků policie při posuzování technického stavu zbraně zaměřená na kontrolu bezpečnostních parametrů zbraně a kteří k tomu účelu nemají ani potřebné technické vybavení.

Ing. Zdeněk Štěpánek, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3, tel. 271773064, www.cuzzs.cz, e-mail: stepanek@cuzzs.cz
Podpořte naše stránky
Podpořte naše stránky


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=404