Recenze na knihu ''Krnkové a vývoj palných zbraní''
Datum: Monday, 31. March 2003 @ 15:45:10 CEST
Téma: Články


Jak už bylo řečeno, v rubrice Krnkové by měly být shromážděny mj. odkazy na již publikované zajímavé údaje k danému tématu. V tom případě nemůžeme opomenout hoba stránky kolegy Jana Balcara; a na nich pak legednární kumulaci recenzí na nyní opravdu nejširší veřejnosti přístupní dílo "Krnkové a vývoj palných zbraní 1848-1926".

Pro pořádek bych měl uvést, že kolega Balcar s pohotovostí sobě vlastní nám hned 26. února 2003 zaslal souhrn zmínek o obou pánech Krncích na svých hoba stránkách.

Z této úrody jsme pro tuto rubriku jako první odkaz vybrali pozoruhodné shromáždění celkem 4 recenzí na silně kontroverzní knihu M. Slaniny, jež podle předpokladů autora měla být vyčerpávajícím shrnutím poznatků o obou konstruktérech. Povedlo se, nebo nepovedlo? Co člověk, to názor. Pokud se takové názory sdělí jeden tu a druhý támhle, není to zvlášť velká zábava. Zato když je srovnáte hezky popořádku za sebou, jak to učinil právě J. Balcar... Zkrátka a dobře, 4 recenze na knihu "Krnkové" naleznete zde. Nechybějí ani zajímavé komentáře.

Doplnit je možné, že recenzi, tedy vlastně ani ne recenzi, jako spíš ódu na knihu M. Slaniny podepsanou tajuplnou zkratkou m. s., můžete na internetu najít zde.

Dále je třeba uvést, že absence poznámkového aparátu v mé recenzi původně otištěné v časopise Historie a vojenství 2/2001 nemá sice na vyznění textu fatální dopad, ale přece jen to bez poznámek není tak úplně ono. (Poznámky jsou vůbec zajímavý fenomén, o němž jsem se už několikrát chtěl na G-I rozepsat, jen jsem na to zatím nenašel čas.)

A když už hovořím o sobě, musím se přiznat, že pod hlubokým dojmem z knihy pana Slaniny jsem napsal rovněž kratší zprávu pro Český časopis historický. Tento text v souboru na hoba stránkách chybí; takže by asi bylo dobré doplnit celý komplet na G-I. Časem.

Nakonec bych rád dodal, že přes veškeré výhrady k Slaninově publikaci jsme s touto knihou, jež dnes stojí opravdu již jen pár korun, zaznamenali úspěch u našich přátel z řad zahraničních publicistů. Řekli jsme jim, aby byli rádi, že neumějí česky, a užívali si hezkých obrázků. A oni tak činili, a vypadali docela spokojeně.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=427