První český letec a zbraně
Datum: Thursday, 10. April 2003 @ 06:00:00 CEST
Téma: Články


Ing.Jan Kašpar, jehož 120.výročí narození letos slavíme, byl všestranný sportovec a tedy i střelec.

Jak dokládá nedávno vydaná kniha Pavla Svitáka o ing.Janu Kašparovi, tento pán pocházel nejen z bohaté pardubické rodiny, ale přinejmenším již jeho otec byl sportovně založen. Věnoval se kromě jiného cyklistice, ale nejen té.
Již v roce 1878, tedy pět let před narozením našeho aviatika, vstoupil ctihodný pan František Kašpar, majitel hotelu Veselka, do Střeleckého spolku v Pardubicích. Dne 24. května byl přijat na valné hromadě spolku s devíti dalšími nováčky, mezi nimiž nechyběl ani baron Arthur Kraus, další významný pardubický sportovec, průkopník všeho pokrokového, zvláště pak motorismu a svého času i bezmotorového létání. Kraus byl 19.června 1910 ředitelem Kašparova prvního veřejného vzletu v Pardubicích. Oba pánové zaplatili vstupné do spolku v ceně 5 zlatých a roční příspěvek 2 zlaté. Tedy žádná láce.
Ale nelze se divit. Spolek tehdy střílel na vlastní střelnici, jejíž údržba něco stála, stejně jako vybavení, terče a podobně.
Další zprávu o panu Kašparovi starším a Střeleckém spolku máme až z roku 1909, kdy se spolek vzpamatovával z dlouhé krize. Stále ještě byl členem.
Mladý Jan Kašpar byl tedy rozhodně vychován v rodině, kde se zbraní nebáli a zřejmě i nějakou měli. Sám měl v roce 1909 za sebou období cyklistické, dobu, kdy horlivě jezdil na motorce a nyní se vozil automobilem, aby brzy přesedlal do letadla.
V době své letecké slávy v letech 1910-1912 neměli oba Kašparové na střelbu zřejmě čas, ikdyž kdo ví, co všechno stihli, protože v únoru 1913 píše Jan Kašpar redaktoru Kalvovi: "Škoda že jste v neděli nepřijel. Mohl jste užíti legrandu. Jeli jsme na Puchovce Oldřicha Dvořáka 4. Já na haubně a Eužen vzadu museli jsme asi 5x tlačiti a při tom nám pomáhali slečny. Revír je krásný samé paseky a rybníky mnoho kachen. Doufám že z Vás udělám letos Nimroda. (…) Dnes jsem namontoval 100 HP a chci tento týden začiti s trainingem. (…) dostaneme ale všechno asi za 14 dní 2 vojenské koně, tak se na to připravte, hlavně zad… Vezmem Vás s Euženem do školy a to víte, že nepolevíme hned. S pozdravem Ing." (Citováno z knihy Pavla Svitáka Průkopník českého letectví ing.Jan Kašpar).
O Františku Kašparovi pak už hovoří zápisy Střeleckého spolku jen jednou v souvislosti s jeho úmrtím 3.5.1913. Ve výroční jednatelské zprávě spolku 28.5. je vzpomenut jako zemřelý člen.
Jako člen Střeleckého spolku je jeho syn uváděn poprvé v pozvánce na posvícenské střílení 28.5.1913. Zdá se, že členství tak nějak podědil.
Za I. světové války ještě stihl podepsat pozvánku na valnou hromadu 26.5.1915, takže ještě nebyl na vojně. Ale na tradiční posvícenské střelbě 30.srpna již chyběl, protože nastoupil vojenskou službu.
V souvislosti se sportovní střelbou máme o Janu Kašparovi další informace až z valné hromady v květnu 1919, které se zúčastnil, mimo jiné s puškařem Vincencem Chomrákem a Václavem Marelem. Členem spolku byl určitě ještě v dubnu 1920.
Činnost Střeleckého spolku za první republiky v Pardubicích spíše upadala a konkrétních zpráv o jeho činnosti je málo, takže nevíme, zda Jan Kašpar zůstal členem až do své tragické smrti v roce 1927 nebo zda ze spolku vystoupil.
V každém případě však teď již víme, že se tento všestranný sportovec zbraní nebál.

Mimochodem, výstavu o českém letci Janu Kašparovi máme v pardubickém muzeu až do 1. června.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=434