Něco málo o firmě Spreewerk nejen v Čechách I.
Datum: Friday, 18. April 2003 @ 17:00:00 CEST
Téma: Články


Kolega Jan Balcar ve svém zajímavém článku v SR 4/2003 a předtím již vícekrát na svých hoba stránkách (stačí zadat příslušné slovo do vyhledávače) připomněl jeden evergreen zájemců o problematiku výroby pistolí P.38 na území Českých zemí: stále nevyjasněnou otázku produkce závodu Spreewerk v Hrádku nad Nisou a jeho okolí. Na G-I se v této souvislosti nepustíme do žádného senzačního odhalení; jen připomeneme některé zajímavé a podle všeho nepříliš známé skutečnosti.

Pokud je vám snad divné, že tu najednou píšeme Spreewerk, zatímco u J. Balcara a spousty dalších autorů najdeme název firmy v podobě Spreewerke, vězte, že se nejspíš jedná o klasickou podobu řetězovitě přebíraného omylu. V dobových materiálech německé a české provenience je v každém případě řeč pouze o Spreewerk GmbH, resp. Spreewerk, G.m.b.H., Berlin-Spandau.

O samotné firmě Spreewerk mi v nedávné době shodou okolností uvízlo za nehty pár zajímavých informací z několika českých pramenů z let 1940-1943:

Začal bych převyprávěním charakteristiky, která vznikla na základě německých údajů z dubna 1940. Podle této charakteristiky měla firma sídlo v Berlíně a kmenový kapitál RM 20.000. Jednateli byli obchodník Carl Nölle a ředitel Erich Purucker. Společnicí byla firma Deutsche Industriewerke A.G. Berlin-Spandau. Firma Spreewerk byla založena v roce 1935 zmíněnou společností Deutsche Industriewerke A.G. za spolupůsobení Reichs-Kredit-Gesellschaft A.G. Od roku 1937 pak zůstávala jedinou majitelkou firma Deutsche Industriewerke A.G. Činnost firmy Spreewerk byla charakterizována takto: "zabývá se nákupem, opracováváním a zpracováváním, jakož i prodejem kovů a kovového zboží. Společnice, která disponuje zákl. kapitálem RM 15,000.000,-, pracuje s firmou vzájemně." Dále je uvedeno, že obě firmy "pracují obezřele" a že společnice v nutném případě může zaplatit jakýkoliv potřebný peníz.

A nyní výpis z o něco málo mladšího materiálu:

Spreewerk, G.m.b.H., Berlin-Spandau
Společnost s r.o. Kmenový kapitál K 4,000.000,-.
Společníci: Deutsche Industriewerke A.G., Berlin-Spandau.
Majetkové poměry: tovární objekt nachází se na komplexu továren jediné společnice, jejíž akciový kapitál činí K 150,000.000,-.

Firma se zabývá nákupem, opracováním a zpracováním, jakož i prodejem kovů a kovového zboží. Podnik je dobře zaměstnán a má provozní i osobní souručenství se společnicí. Firma pracuje s dobrým výsledkem a dociluje vysokých obratů.

Firma jest finančně dobře zajištěna a dobrá za každý požadovaný úvěr. Společnice jest vlastně říšským podnikem.
[Podle staršího materiálu je při charakteristice firmy "Deutsche Industriewerke A.G. Berlin" doslova uvedeno: "Posledně jmenovaná firma pak patří do zájmové skupiny fmy VIAG, tj. přímý vliv Říše."] Bankovní spojení: Reichskreditgesellschaft.

Pro roky 1942 a 1943 je navíc uvedeno, že firma pracuje na branných dodávkách a zůstává bonitní.

Tolik obecné charakteristiky firmy Spreewerk z hlediska finanční důvěryhodnosti v letech 1940-1943. Podobné údaje jsou k dispozici minimálně ještě pro rok 1944, ale zatím jsem neměl nutkání pokoušet se o jejich získání.

Na úterý jsem naprogramoval pokračování v podobě informací o závodech firmy Spreewerk v okolí Hrádku nad Nisou.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=438