Zbrojovka Ing. F. Janeček za druhé světové války
Datum: Thursday, 24. April 2003 @ 00:00:00 CEST
Téma: Články


V informaci o firmě Spreewerk jsme se zmínili o tom, kterak se čs. vojenská správa po druhé světové válce pokoušela zorientovat v aktuální situaci domácího zbrojního průmyslu s ohledem na aktivity jednotlivých podniků za války. Jako třeba Zbrojovky Ing. F. Janeček.

Jeden z historiků píšících o československém zbrojním průmyslu v době okupace použil v názvu svého článku na toto téma zajímavou charakteristiku: mezi odbojem a kolaborací (nebo to bylo naopak?). Bezprostředně po druhé světové válce bylo ovšem připuštění jakékoli intenzivnější formy spolupráci s okupanty beznadějně "politicky nekorektní", ať už suchá fakta říkala, co chtěla. Takže není divu, že některé vlastní charakteristiky podniků vypadaly tak, jak vypadaly.

Zbrojovka Ing. F. Janeček o sobě 30. listopadu 1945 Hlavní správě válečného průmyslu (Praha XIX., Vítězné náměstí 5) sdělila po telefonické výzvě jistého npor. Janko následující data, jimiž reagovala na otázky, které bohužel nemám k dispozici:

1) Prof. Dr. Ing. Karel Peter, profesor německého vysokého učení technického v Praze byl členem správního komité jako technický poradce a později jako člen správní rady ve funkci technického ředitele závodu až do února 1945, kdy byl gestapem zatčen a uvězněn na Pankráci až do vypuknutí revoluce dne 5. 5. 1945. Byl vždy antinacistou a nacisty soustavně pronásledován.

Body 2) - 4) nebyly zodpovězeny.

5) Obrat
v roce 1939 . 70,823.056,30 K
v roce 1940 . 77,166.328,58 K
v roce 1941 . 134,058.042,54 K
v roce 1942 . 188,595.631,54 K
v roce 1943 . 240,906.849,02 K
v roce 1944 . 238,800.261,22 K

Bod 6) nebyl zodpovězen.

7) Počet dělníků
v roce 1939 ... 1117 (z toho 83 žen)
v roce 1940 ... 1147 (z toho 85 žen)
v roce 1941 ... 1471 (z toho 109 žen)
v roce 1942 ... 1801 (z toho 179 žen)
v roce 1943 ... 2038 (z toho 476 žen)
v roce 1944 ... 2200 (z toho 595 žen)
v roce 1945 ... 1148 (z toho 171 žen)

8)
V roce 1939 odpracováno 2,463.591 hodin ve 2 směnách
V roce 1940 odpracováno 2,778.055 hodin ve 3 směnách
V roce 1941 odpracováno 3,976.038 hodin ve 3 směnách
V roce 1942 odpracováno 3,980.276 hodin ve 3 směnách
V roce 1943 odpracováno 4,430.083 hodin ve 3 směnách
V roce 1944 odpracováno 4,775.025 hodin ve 3 směnách
V roce 1945 odpracováno 2,149.947 hodin ve 2 směnách

Body 9) - 10) nebyly zodpovězeny.

11) Z válečné výroby bylo pracováno hlavně na součástech bombardovacího zařízení (zámky). Vzhledem k tomu, že se jednalo o součásti ne právě naléhavě potřebné, byla jejich výroba udržována pouze vhodným ovlivňováním vedoucích vojenských činitelů. Vyrobené součásti nebyly pak ani vůbec na místo určení odesílány, takže ke konci války bylo u nás uskladněno více než 17,000 těchto zámků zhotovených z cenných legovaných materiálů, značeného množství chromu, kuličkových ložisek apod. v ceně cca 60,000.000,-
Po dobu války pilně pracováno na mírové výrobě - nové prototypy motocyklů 250 ccm a osobního vozu 615 ccm. Řada prototypů v tajnosti vyrobena a důkladně na jízdní vlastnosti vyzkoušena - využito pohonných látek pro německé válečné potřeby. Zachráněno a ukryto značné množství produktivního materiálu z valné části cenných legovaných ocelí tím, že převeden do stavu materiálu stavebního. Ukryto i 30.000 kuličkových ložisek.

Body 12) a 13) nebyly zodpovězeny.

Tak si to, vážení čtenáři G-I stránek, přeberte jak umíte. Anebo spíš jak chcete; neboť o tom to bylo především.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=440