Otec rodiny Škorpionů
Datum: Friday, 24. August 2001 @ 08:00:00 CEST
Téma: Články


Životopis Ing. Miroslava Rybáře

„Otec rodiny Škorpionů“ Ing. Miroslav Rybář

12. března 1924 – 6. prosince 1970

Zatím posledním samopalem v klasickém pojetí byť poněkud odlišného vnjěšího vzhledu (o vymezování tohoto typu zbraně jsme na G-I psali zde) vyvinutým na našem území a zavedeným do výzbroje našich ozbrojených složek je legendární "samopal vz. 61" alias Škorpion. Aby v tom byl trochu větší zmatek, minimálně u policie byl Škorpion údajně zaveden jako "pistole vz. 61".

Autorem této zbraně a následné vývojové řady až po vz. 68 v ráži 9 mm Parabellum byl předčasně zesnulý Ing. M. Rybář, který se tímto počinem zařadil po bok našich nejvýznamnějších zbrojních konstruktérů, od nichž ostatně převzal některé osvědčené prvky (bicí ústrojí, demontáž).
Rybářův životopis byl už několikrát publikován, za zmínku stojí především materiály uvedené v seznamu literatury na konci tohoto článku. My na G-I stránkách uvádíme zatím informačně nejúplnější verzi Rybářova curricula vitae, při jejíž tvorbě jsme vzali v potaz také vyjádření pamětníků. Každé případné doplnění bude pochopitelně vítáno.

Místo Rybářova narození zatím neznáme a stejně tak minimum zatím víme o jeho mládí.

Jisté je tolik, že po absolvování Vyšší průmyslové školy strojnické v Brně nastoupil v roce 1943 do Zbrojovky Brno, kde začal pracovat jako postupář v přípravě výroby. Od roku 1945 se jeho pracovní zařazení změnilo na konstruktéra nářadí. Od roku 1948 začal působit v konstrukci zbraní (šlo o závod VII Zbrojovky Brno, krátký čas nazývaný také Prototypa). Zároveň v letech 1945-50 vystudoval strojní fakultu Českého vysokého učení technického v Brně, načež absolvoval dvouletou základní vojenskou službu.

Po návratu z vojny nastoupil do mezitím zřízené Konstrukty Brno. Tady se podílel např. na vývoji univerzálního kulometu vz. 59, při němž v oddělení konstrukce malorážových zbraní vedeném od roku 1954 ing. J. Myslíkem získal řadu neocenitelných zkušeností.

Aby si doplnil teoretické znalosti v oboru, absolvoval letech 1957-58 na vlastní žádost dvouleté postgraduální studium na Vojenské technické akademii v Brně (tehdy s přízviskem Antonína Zápotockého), obor vojensko-průmyslový. Na závěr studia Rybář úspěšně obhájil teoretickou analýzu samopalu Škorpion.

Následně dovedl do konce stejnojmenný vývojový úkol, který přes funkční vzorek a model Š-59 vyvrcholil samopalem vz. 61 zaedeným do výzbroje ozbrojených složek MV a ČSLA v roce 1963. Všechny tyto zbraně byly v ráži 7,65 mm Browning, což bylo dáno tím, že primárním zadavatelem úkolu bylo Ministerstvo vnitra.

Poté Rybář rekonstruoval Škorpion na náboje 9 mm Browning krátký (samopal vz. 64) a 9 mm Makarov (samopal vz. 65). Zdá se, že šlo o vlastní iniciativu brněnského vývojového střediska; v každém případě se konstrukce těchto zbraní nedostala za fázi prvních prototypů. Výrobu škorpionů v těchto rážích zahájila Česká zbrojovka Uherský Brod až v 90. letech - samozřejmě pro vývoz.

V roce 1965 nastoupil Rybář z vlastní iniciativy do funkce vedoucího inženýra rozvoje odboru zbraní Generálního ředitelství Závodů všeobecného strojírenství Brno. Během této periody obdržel v roce 1966 státní vyznamenání "Za vynikající práci".

Protože ho administrativní práce neuspokojovala, vrátil se v roce 1967 opět na vlastní žádost do konstrukce zbraní, kde již v následujícím roce realizoval rekonstrukci samopalu Škorpion na náboj 9 mm Parabellum (vz. 68).

6. prosince 1970 M. Rybář ve svých šestačtyřiceti letech náhle zemřel na srdeční příhodu; vývoj samopalu vz. 68 proto musel dokončit konstruktér Jiří Čermák, který se na počátku 70. let ujal vedení oddělení malorážových zbraní Výzkumného a vývojového ústavu Závodů všeobecného strojírenství. Sériová výroba této zbraně nebyla zahájena; teprve v současnosti se prakticky nezměněné provedení samopalu vz. 68 chystá pro export vyrábět Česká zbrojovka Uherský Brod.

Dnes je konstruktérský rukopis Ing. Rybáře vnímán do jisté míry ambivalentně. Na jedné straně mu nelze upřít úctyhodnou minimalizaci rozměrů zbraně, na straně druhé se nikdy nedokázal zbavit pohledu civilního technika, takže při zajišťování dokonalé funkce občas pouštěl ze zřetele konstrukční a výrobní jednoduchost. Tento nedostatek postihl celou Rybářem vyvíjenou řadu samopalů Škorpion. Krok dál na tomto poli představoval teprve taktéž nezavedený samopal vz. 82 v ráži 9 mm Makarov, což už je trochu jiná kapitola.

Literatura k osobnosti M. Rybáře:
D. PAZDERA: Vývoj samopalů Škorpion. SM 10/2000, s. 8-9; 1/2001, s. 16+18-19.
L. POPELÍNSKÝ: Československé automatické zbraně a jejich tvůrci. Praha 1999, s. 94, 112-113.
P. REHÁK: Ing. Miroslav Rybář. SR 12/1982, s. 9.


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=45