O. Galaš: Anglické puškařství ve 30. a 40. letech 20. století
Datum: Wednesday, 22. August 2001 @ 08:00:00 CEST
Téma: Články


Úryvek z dopisu člověka, který byl u toho a který tomu rozuměl

Toto je úryvek z dopisu, který patrně ve druhé polovině roku 1945 zaslal ředitelství Zbrojovky Brno Otakar Galaš, zbrojovácký předváděcí střelec, vášnivý nimrod a schopný konstruktér. Okolnosti vzniku dopisu budou podrobněji uvedeny ve Střeleckém magazínu 9/2001, o jeho autorovi se rozepíšeme na G-I stránkách v brzké době.

Teď se podívejme, jak si podle Galaše na přelomu třicátých a čtyřicátých let stálo anglické puškařství ve výrobě loveckých (v Galašově interpretaci sportovních) kulovnic. Text máme k dispozici v ne zcela kvalitním opisu; přesto ho ponecháváme v původní podobě pouze s minimálními zásahy v případě zjevných chyb.

O. Galaš: Anglické puškařství ve 30. a 40. letech 20. století

Před válkou se v Anglii sportovní zbraně - "kulovnice, opakovačky" - nevyráběly. Byly buď dováženy fou Mauser, Steyr, Winchester, Remington, Savage, neb dohotovovány z dodaných systémů od fy Mauser, Steyr.

Ceny dovážených zbraní: Mauser, Steyr (Mannlicher Schönauer) se pohybovaly na volném prodeji od 15-25 liber sterl.

T. zn. 2250 Kč - 3750 Kč při kursu 150 Kč za 1 libru sterl.

Ceny těchto dvou druhů kulovnice se pohybovaly mezi 20-30 l. st., byly-li v Anglii dohotoveny anglickým puškařem (t. z. 3000-7500 Kč).

Anglické dohotovní znamenalo: novou pažbu, hlaveň na určitý druh ang. munice a ruční opracování všech ocelových součástek, zvl. druh olověných mířidel a jednoduchá spoušť jemná bez napínáku.

95 % těchto pušek bylo krátce pažbených bez lícnice s pistolovou rukojetí. Za zhotovení pažby se platilo 10-15 Ł = 1500-2250 Kč. Montáže dalekohledů byly včetně dalekohledů od 17-25 Ł = 2550-3750 Kč.

Tyto montáže byly prováděny jen asi u 3 firem a to ve velmi nedostatečném tech. provedení.

Podotýkám, že kulovnice Mauser byly a jsou ve velké oblibě a jen malé procento kulovnice Steyr (Mannlicher Schönauer) a anglických vzorů se objednávalo na trhu.

Dnes stojí anglické puškařské firmy před velkým problémem, kde a odkud dostat "Mauserovy systémy", t.j. kompletní lůžka se závěrem a schránkou nábojů. Jedná se jim též o Mauserovy systémy "dlouhé", které byly zvl. konstruovány na vysokovýkonné náboje, užívané v tropech na tu nejtěžší zvěř. tropickou.

Do těchto systémů byly montovány hlavně až 12.5 mm kalibru.

Za jeden takový systém bez hlavně se platilo před válkou 10-1500 Kč...

Mauserovy kulovnice přepracované z vyřazených vojenských pušek byly právě ty, které se na trhu prodávaly za 20-50 Ł. Takovéto systémy vyžadovaly mnoho ručních úprav, které se velmi těžko prováděly, poněvadž materiál byl kalený a od stroje hrubě opracovaný.

Také zde bylo mnoho úprav, které se musely provádět odborným svařováním a v mnoha případech výsledek celé práce byl zmetel. Úprava takového lůžka si vyžádala 4 dny odborné práce.

Žádost všech anglických firem jest dodávka standardního typu Mauserovy kulovnice s ca. 7x57, 8x60, 9.30x62 mm.

Mimo to jeden vzor Mauserovy kulovnice se standardní dalekohledovou montáží...

Galašovy postřehy jsou bezpochyby velmi zajímavé a určitě nebude na škodu, když se k jeho obsáhlému dopisu o koncepci ideální lovecké kulovnice ještě vrátíme.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=46