Nečitelné nauky na draka?
Datum: Thursday, 29. May 2003 @ 00:00:00 CEST
Téma: Články


K informaci o japonských naukách o puškách systému Mauser a kulometu ZB vz. 26 vtipně poznamenal bystrý anonymní komentátor: "Kopie nesrozumitelného předpisu s příšernými obrázky? Taková informace musí mít cenu zlata!" Je obeznámenost s podobnými pro nás nečitelnými materiály opravdu zcela zbytečná?

Především je třeba uvážit, že ne každý zájemce o dějiny ručních palných zbraní vnímá nauky a další instruktážní materiály pouze jako přímočarý zdroj technických dat a půvabných dobových obrázků (v tomto směru bych mimochodem na všechny oficiální příručky zase tak moc nespoléhal). Nauky ozbrojených složek totiž mohou - byť nemusejí - o dotyčné zbrani a jejím používání poskytnout řadu dalších primárních i sekundárních informaci, občas dosti klíčového charakteru.

Zmíněné japonské vojenské nauky věnované - mimo jiné - zbraním československé provenience tedy nemusíme vidět pouze jako pro Čecha nečitelnou tiskovinu opatřenou nehezkými obrázky. Samozřejmě by bylo hezké získat úplný překlad textu a zjistit, zda třeba Japonci nedoporučovali při zacházení s čs. kulomety a puškami nějaké speciální úkony, například ve smyslu jejich údržby v náročných klimatických podmínkách, v nichž japonská armáda po většinu války bojovala. Ale již ve chvíli, kdy nerozumíme ani slovo, je tyto nauky možné považovat např. za důkaz toho, že zbraně nakupované v Česko-Slovensku a poté v Protektorátu byly skutečně zavedeny do japonské výzbroje.

Konkrétně v případě kulometů ZB vz. 26 to není vůbec bezpředmětné upřesnění dosud známých informací. Na G-I jsme již před dlouhým časem uveřejnili materiál o exportu čs. zbraní do Japonska, z něhož vyplývá, že kulomety ZB vz. 26 putující na Dálný Východ byly z velké části expedovány s destinací Čína. Sice nebylo příliš pochybností o tom, že adresátem byly japonské jednotky; nicméně v ruce s japonskou naukou to můžeme tvrdit s podstatně větší jistotou.

Zkrátka a dobře: Japonské nauky o puškách systému Mauser a kulometu ZB vz. 26 jsou značně nadstandardním doplněním poznatků o osudech československých zbraní. Nicméně za úplně zbytečné bych je opravdu nepovažoval. (I když ty obrázky jsou skutečně příšerné.)

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=470