Jak bylo na zkouškách
Datum: Tuesday, 15. July 2003 @ 16:40:58 CEST
Téma: Články


Vyvstala mi povinnost rozšířit si zbrojní průkaz o skupinu D. A zde je několik bezprostředních dojmů ze zkoušek odborné způsobilosti.

Pověst zkoušek odborné způsobilosti není v poslední době zrovna nejlepší. Úmrtnost účastníků dosahuje vysokých čísel. Na jaře se na Dni Střelecké revue v Brně říkalo, že v tamním regionu vystoupala z původních 25% skoro na 40%.
U nás v Pardubicích a okolí jsme se zase navzájem strašili tím, že na nedávných zkouškách údajně vypadlo 8 lidí z 10. Na těch úplně posledních katastrofa vyvrcholila, neboť za šesti přihlášených přišli čtyři a po testu již nebyl nikdo, kdo by šel ke zkoušce praktické.

I dopravil jsem se dne 15.července (den po výročí pádu Bastily) na střelnici v Pardubicích na Hůrkách.
Z dvanácti adeptů bylo v 8 hodin přítomno rovných osm a jelikož světa znalí organizátoři rozhodli vyčkat akademickou čtvrthodinku, mohli se zapojit i dva další, kteří zabloudili (to tam není problém). Bylo nás tedy deset.
Již před testem bylo jasné, že příprava na zkoušku byla skutečně individuální a tudíž velice rozdílná. Pán, jenž seděl takřka naproti mně, se svěřil, že zákon si prostuduje teď a testové otázky neviděl. Lepší byl ovšem veselý pán, který seděl kousek od zkoušejícího. Zpočátku se nás pokoušel přesvědčit, že jsme na školení, po jehož skončení napíšeme takový nějaký formální test. Minule to prý tak bylo. Nemohl pochopit, že tomu tak není. Bavil svými nahlas pronášenými rozumy celou sešlost. Díky němu se mi vrátilo sebevědomí. Vše vyvrcholilo tím, že se pro jistotu ještě přímo zkušebního komisaře otázal, jestli se skutečně nebude konat nějaké školení. Nemohl jsem se dlouho zbavit pocitu, že tohoto muže si policie, správa střelnice a zkušební komisař najali, aby za honorář vytvořil uvolněnou, ba nevázanou atmosféru a dodal nám odvahy.
I začali jsme. Prověřovaly se totožnosti, kontrolovaly přihlášky (bylo možno ještě si doplnit skupinu navíc), platil se poplatek zkušebnímu komisaři.
Zkušební komisař ing.Studený není rozhodně typickým exemplářem rodiny komisařů. Především není policista a je všeobecně známo, že tuto činnost nevykonává za účelem nutného dobývání skývy chleba vezdejšího.
Jeho metodický postup, rozfázování celého procesu rozjetí zkoušky, stejně jako klidné, rozhodné, ale nekonfrontační vystupování, zklidnilo předstartovně napjatou atmosféru. Nevelel. Řídil. Prostě pohoda před startem.
Čtyřicet minut testu rozředilo startovní pole. Odpadli tři pánové, kteří evidentně testové otázky ani neviděli a jeden nešťastník, kterému scházel jediný bod. Shodou okolností ti s nejmenším počtem bodů odjeli nejdražšími auty. Ač to byli dřívější držitelé zbrojních průkazů (nyní podle jejich slov propadlých), zdálo se mi, že na zkoušce na ZP byli poprvé v životě. Poměrně drahým autem odjel i ten pán, jenž nás bavil, takže pokud to byl komik, vynáší mu to.
Zbylo nás šest.
Na bezpečném zacházení se zbraněmi vypadl další adept. Podle vlastních slov vyletěl poté, co chtěl přečíst výrobní číslo na odložené pistoli a nezkontroloval, zda není nabitá. Každopádně zkušební komisař byl důkladný, jak má být. V ústraní kdosi vyprávěl, že tento pán zkouší i myslivce, mezi nimiž je pověstný jeho pytlíček s náboji. Na to zde ovšem nebyl prostor.
Střílím mizerně, takže pro mne stále ještě nebylo vyhráno, ale nakonec to, byť o fous, neslavně, ale dopadlo. Neodpadl ani nikdo z kolegů, kteří měli mnohem menší trému a tudíž podstatně lepší výsledky než já.

Naše úmrtnost tedy činila rovných 50%, což, věru, není málo. Ve srovnání se zkouškami podle dnes již neplatného zákona 288/95 Sb. je to dokonce katastrofální. Pamatuji, že tam na testech vypadl málokdo. To spíše na bezpečnosti sem tam někdo neprošel. Ve srovnání s předchozími skupinami na našem okrese jsme ovšem byli partou velmi dobrou.

A co vaše zážitky ze zkoušek, kolegové?
Co říkáte třeba kvalitě testových otázek.
Podpořte naše stránky
Podpořte naše stránky


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=509