Katalog ''Lovecké zbraně z expozic Loveckého zámku Ohrada''
Datum: Tuesday, 29. July 2003 @ 16:30:00 CEST
Téma: Články


Národní zemědělské muzeum v Praze vydalo zajímavý katalog, chce vydat i další, ale chybějí mu peníze. Najde se někdo, kdo pomůže?

Mnoha našim čtenářům jistě dobře známá unikátní expozice loveckých palných zbraní na Loveckém zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou se stala předmětem katalogu, který v roce 2002 za finančního přispění Ministerstva zemědělství ČR a GŘ Lesy ČR Hradec Králové vydalo Národní zemědělské muzeum Praha. Autorem textu 80stránkové brožury je Václav Kasal, fotografie jsou dílem Josefa Hapatyky z Bechyně.

Textová část začíná krátkým úvodem o původu sbírek, pokračuje stručným přehledem historie lovu a končí kapitolkou o základním dělení palných zbraní, v níž se bohužel autor dopustil celé řady nepřesností i vyslovených pochybení. Nicméně kvůli těmto pasážím si katalog bezpochyby nikdo pořizovat nebude; podstatné je, jak vypadá obrazová část. A tady lze konstatovat, že početné barevné snímky, které jednotlivé exempláře představují v celkových pohledech i v důležitých detailech, každého milovníka starých zbraní jistě nadchnou. V podstatě vyčerpávající je i připojený popis, který ovšem neopouští půdu prostého konstatování technických dat, signování, zdobení či markantů. Právě v tom vidím největší slabinu jinak sympatické publikace: autor textu se totiž důsledně vyhýbá pokusům o dataci, stejně jako sdělování údajů o výrobcích či případně o známých skutečnostech o osudech jednotlivých zbraní (kdo je objednal, kdy se dostaly na Ohradu atd.). Výsledkem je kvalitní obrazový přehled, k němuž si ale čtenář musí další potřebné informace dohledávat v jiné literatuře.

Obrazová část je zakončena přílohou, v níž je připomenut vývoj zámků a názvosloví loveckých zbraní. Nechybí ani stručný přehled použité literatury a také závěrečné slovo, v němž se V. Kasal zmiňuje o cenných kolekcích zbraní z děl významných českých puškařů ve sbírkách Loveckého zámku Ohrada, které z důvodu nedostatku finančních prostředků nemohly být v katalogu představeny.

V této souvislosti je vhodné připomenout, že Národní zemědělské muzeum hodlá v nastoupeném trendu vydávání katalogů ke svým cenným sbírkám pokračovat. Na řadě jsou nyní chladné a střelné lovecké zbraně a případně i další předměty související s loveckou tematikou a také medaile a odznaky ze sbírek NZM. V případě těchto publikací ovšem vystaly právě potíže se získáním nezbytných finančních prostředků. Pokud by snad někdo z našich čtenářů chtěl a mohl Národnímu zemědělskému muzeu při realizaci tohoto zajímavého projektu finančně pomoci (je tu možnost reklamní inzerce v katalozích), může se na NZM obrátit mj. prostřednictvím redakce Střeleckého magazínu.

Psáno pro SM.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=515