Dnes má svátek LADA
Datum: Thursday, 07. August 2003 @ 16:00:00 CEST
Téma: Články


Na mysli máme samozřejmě československý soubor ručních palných zbraní LADA.

Vývoj tohoto nakonec nezavedeného zbraňového kompletu, jímž českoslovenští konstruktéři ručních palných zbraní po desetiletí trvajícím putování po svébytných cestách překvapivě stočili své kroky směrem k AK, veřejně zatím nejpodrobněji popsal prof. Lubomír Popelínské ve své vynikající knize "Československé automatické zbraně & jejich tvůrci" (Praha, Naše vojsko 1999). Konkrétně jde o kapitolu 20 nazvanou Vývoj souboru zbraní "LADA" na s. 168-175. (Mimochodem, těm, kdo tuhle relativně útlou, avšak hutnou knížku pana Popelínského náhodou ještě nemají, doporučuji, aby neváhali a pořídili si ji - stojí za to, na trhu zbývá pár posledních kousků a další vydání se podle dostupných informací neplánuje.)

V této práci je zmíněno, že vývoji tohoto zbraňového souboru, který začal v ZVS-VVÚ (jak se brněnské vývojové středisko zbraní a munice zkráceně nazývalo od 1. 1. 1981) nabíhat v první polovině 80. let 20. století, předcházela řada rozborů a studijních prací. Jejich vyvrcholením se stala studie, jejíž úplný bibliografický údaj přebíráme ze "skript" "Katedra zbraňových systémů. 45 let historie 1951-1996", kterou vydala Vojenská akademie v Brně, Fakulta vojenskotechnická - druhů vojsk v roce 1997:

Fišer, M.: Možnosti zabezpečení ČSLA zbraněmi ráže 5,45 mm na unifikovaný náboj - Studie LADA S, zpr. č. 1367, VVÚ-ZVS Brno, 1977, 72 s.

K osobě prof. Ing. Miloslava Fišera, CSc., jenž nám zde vystupuje jako první konkrétně podchycený "otec" projektu LADA, si u příležitosti jmenin tohoto souboru zbraní uveďme něco málo podrobností:

M. Fišer byl jedním z prvních absolventů katedry konstrukce pěchotních zbraní Vojenské technické akademie v Brně. Poté, co legendární první náčelník katedry V. Švejk odešel do důchodu, se Fišer stal jeho nástupcem. Během normalizace byl v roce 1974 vyhozen z katedry a tím i z armády a poté nastoupil do Výzkumně-vývojového ústavu Závodů všeobecného strojírenství Brno (takto laskavě se VVÚ-ZVS zachoval i k L. Popelínskému). Patřil mezi ty pracovníky VVÚ-ZVS, jimž bude patřit věčná sláva za záchranu části původních sbírek Vojenské akademie v Brně, kterých se v polovině 70. let rozhodlo tehdejší vedení VA zbavit a jejichž významná část byla naštěstí předána do brněnského vývojového pracoviště (a v důsledku dalšího vývoje událostí nakonec v první polovině 90. let doputovala do sbírek HÚ AČR, dnešního VHÚ).

Na poli ručních palných zbraní je nejznámějším Fišerovým samostatným úkolem "bull-pup" puška EZ-B vzniklá rychlou a velmi jednoduchou rekonstrukcí samopalu vz. 58. Legenda praví, že Fišer byla prací na tomto úkolu pověřen J. Čermákem po svém nástupu do VVÚ-ZVS s přihlédnutím k tomu, že nedávno předtím silně zkritizoval podobný projekt tohoto pracoviště. M. Fišer patřil do týmu ZVS-VVÚ, který pod vedením Ing. Bohuslava Novotného začal ve druhé polovině 80. let pracovat na úkolu "LADA". Po roce 1989 byl Fišer rehabilitován, spolu s L. Popelínským se vrátil na Vojenskou akademii a již v roce 1991 proběhlo jmenovací řízení na jeho jmenování profesorem. V září 1993 odchází do důchodu, avšak na katedře zbraňových systémů působí (aktuální stav neznám, na VA již nějakou dobu v rámci reorganizace armády probíhá personální bouře) i nadále jako civilní učitel. 2. června 1994 jmenoval prezident republiky Miloslava Fišera vysokoškolským profesorem.

K osudům našeho oslavence, souboru zbraní LADA, v 90. letech 20. století jen pár poznámek:

Dobrým vztahům mezi Prototypou, jak se ZVS-VVÚ po roce 1989 začal opět nazývat, a Českou zbrojovkou Uherský Brod příliš neprospělo, když se celý projekt LADA zapříčiněním části odborného tisku začal občas prezentovat jako výhradní dílo CZ UB (která po roce 1990 převzala financování vývoje). Uherskobrodská zbrojovka se po zjištění, že "porevoluční" československá a česká armáda nebude mít na přezbrojení peníze, pokoušela zbraně LADA nabízet do zahraničí. Pokud je známo, zcela neúspěšně. Nijak nepomohlo následné přejmenování kompletu na CZ 2000 a jeho průběžné prezentování na vojenských veletrzích. Teprve nedávno to CZ UB zjevně definitivně vzdala, což zřejmě souvisí s tím, že mezitím opět usmířená dvojice Prototypa - CZ UB na poli pěchotních zbraní pomalu, ale jistě chystá něco docela nového, co prý bude skutečná "pecka". Podrobnosti jsou tajeny.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=521