Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/guns-info.cz/html/mainfile.php on line 17
Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní - O právu příslušníka Pohraniční stráže použít zbraně


O právu příslušníka Pohraniční stráže použít zbraně
Datum: Wednesday, 13. August 2003 @ 12:00:00 CEST
Téma: Články


Nedávno jsme si na G-I připomenuli zákon, jímž si chrabří budovatelé socialismu zabetonovali státní hranice. Nyní přinášíme slíbený dodatek v podobě nařízení ministra národní bezpečnosti, v němž bylo specifikováno, za jakých podmínek se na hranicích mohli střílet lidi.

70. Nařízení ministra národní bezpečnosti ze dne 14. července 1951 o právu příslušníka Pohraniční stráže použít zbraně.

Ministr národní bezpečnosti nařizuje podle § 8 zákona ze dne 11. července 1951, č. 69 Sb. o ochraně státních hranic:

§ 1.
Příslušník Pohraniční stráže použije při výkonu své pravomoci zbraně, zachovávaje potřebnou opatrnost:
a) proti osobám, které na území republiky neoprávněně přešly nebo se po území republiky neoprávněně pokoušejí přejít státní hranice a na výstrahu se nezastaví;
b) bez výstrahy, je-li zjevně podniknut útok proti příslušníku Pohraniční stráže, proti jiné osobě, proti stanovišti, které střeží, nebo proti sousednímu stanovišti;
c) bez výstrahy k zamezení útěku osob zatčených, zadržených nebo nebezpečných pachatelů trestných činů, nelze-li jinak útěku zabránit;
d) proti osobám, které se zprotiví služebním zákrokům příslušníka Pohraniční Stráže, nelze-li jinak a přes výstrahu překonat odpor, směřující ke zmaření služebního zákroku.

§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Zápotocký v. r.
Kopřiva v. r.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=525