Zbraně pro učitele
Datum: Thursday, 11. September 2003 @ 20:04:09 CEST
Téma: Články


Tento článek není o džungli před tabulí.

V tomto článku se nedočtete o nutnosti vyzbrojit naše pedagogy služebními zbraněmi, ale o tom, že páni učitelé (učitelek bylo tehdy méně než učitelů a po provdání již neučily, byli váženými zákazníky puškařů a obchodníků se zbraněmi.
Dnes jsme se s kolegyní probírali učitelskými časopisy z let 1848-1939 a najednou, světe div se, našli jsme v nich vedle inzerátů na harmonia, inkoust v prášku, housle, sešity a kamna do škol, také inzeráty puškařských závodů.
Tak v časopise Český učitel z roku 1905 intenzivně inzeroval puškařský velkozávod Ladislava Švestky z Václavského náměstí čp.53.
Text na prvních dvou inzerátech je stejný. Liší se jen obrázky. Protože pan podnikatel inzeruje v učitelském časopise, neopomene zdůraznit, že pánům učitelům povoluje "s ochotou mírné měsíční splátky". Učitel nebyl bohatý, ale měl pravidelný slušný příjem. Tak proč mu nepočkat.Třetí zachycený inzerát z téhož roku a téhož "Českého učitele" má poněkud jiný text. Krom jiného nabízí lankasterky nejen s ocelovými, ale ještě i s damaškovými hlavněmi. Pánům učitelům samozřejmě opět nabízí splátky. Ovšem tento inzerát učitelům nedoporučuje jen zbraně, ale i motocykly a jízdní kola. Ač měl velkozávod puškařský, pan Švestka nepohrdl ani obvyklým puškařským přidruženým sortimentem v podobě dopravních prostředků.

Pan Švetka inzeroval v učitelských časopisech systematicky a neopomenul ani paní učitelky. Zbraně jim sice ve svých inzertech nenabízel, ale v tiskovine "Časopis učitelek" z roku 1913 doporučuje alespoň svá světoznámá kola koruna. Přirozeně i na splátky.

Učitelé zůstali váženými zákazníky našich puškařů a obchodníků i po první světové válce. V Pedagogických rozhledech v roce 1925 se několikrát opakoval inzerát Jindřicha Jiráčka z Fochovy třídy na Vinohradech.


Jak se zdá, učitelský stav měl u puškařů vážnost nejen proto, že jeho příslušníci učili puškařské synky a dcerky, ale nepochybně i díky solidní míře solventnosti pánů učitelů, řídících a ředitelů, o inspektorech nemluvě.


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=538