Jak na polské zbraně?
Datum: Friday, 31. August 2001 @ 08:00:00 CEST
Téma: Články


Pro začátek s knihou Z. Gwóźdźe a P. Zarzyckieho

U nás relativně málo známá 296stránková publikace "Polskie konstrukcje broni strzeleckiej" autorů Zbigniewa Gwóźdźe a Piotra Zarzyckieho z roku 1993 (vydalo ji Wydawnictvo Czasopism a Książek Technycznych SIGMA NOT, Spółka z o.o., ve Varšavě) představuje velmi solidní přehled polského vývoje a výroby ručních palných zbraní a kulometů od obnovení samostatného Polska 11. 11. 1918 do roku 1993.

Autoři se opírají především o archivní materiály Centralnego Archiwum Wojska, o akta Urzędu Patentowego a o dochované artefakty ve sbírkách varšavského Muzeum Wojska Polskiego a Ministerstva Spraw Wewnętrznych.

Struktura díla je více než přehledná: Nejprve je nastíněn vývoj zbrojního průmyslu v meziválečném obodobí a po druhé světové válce. Svou logiku má vypuštění let druhé světové války, které však já osobně nehodnotím zcela kladně. Následují kapitoly věnované nábojům, před- a poválečným krátkým palným zbraním, pře- a poválečným signálním pistolím, před- a poválečným samopalům, puškám a karabinám (tady pozor na tradiční nedorozumění mezi Čechy a Poláky: karabin znamená puška, karabinek karabina), zaměřovacím dalekohledům, PT pušce wz. 35, samonabíjecím puškám, modifikacím pušky AK, lehkým kulometům, těžkým kulometům, před- a poválečným podstavcům k nim, velkorážovým kulometům, sportovním zbraním, vzduchovkám a plynovkám, plynovkovým zbraním a značení zbraní v Polsku.

Nechybí obsáhlá bibliografie a seznam použitých pramenů.

Při důkladnější četbě obsah knihy pokročilejší badatele ne vždy plně uspokojí, nicméně minimálně pro základní orientaci v dané problematice je tato publikace více než dostačující.

K některým problémům, které jsou v knize "Polskie konstrukcje broni strzeleckiej" nastíněny - zejména k příležitostným vazbám polského a čs. zbrojního průmyslu - se na G-I stránkách ještě vrátíme. A od věci asi nebude ani důkladnější rekapitulace základních výrazů polské zbrojní terminologie.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=54