Zbrojovka Brno - high quality firearms since 1918?
Datum: Friday, 07. November 2003 @ 00:00:00 CET
Téma: Články


Po roce 1989 se do našich končin vrátila tradice uvádět ve firemních materiálech, jak dlouho dotyčný subjekt v branži působí. Někdy je toto časové vymezení úctyhodné, někdy docela legrační, někdy hodně sporné. A jak je to se Zbrojovkou Brno?

Ponechejme teď stranou nepřehledné vzájemné vazby jednotlivých společností, které momentálně nesou jméno Zbrojovka Brno, a uveďme, že v aktuálním, anglicky psaném katalogu zbraní značky ZB je tradice firmy vymezena větou:

"HIGH QUALITY FIREARMS SINCE 1918."

To je ovšem dosti odvážné tvrzení, k němuž je třeba uvést hned několik upřesňujících poznámek.

Základ Zbrojovky Brno (připomeňme, že tento název byl zaveden ve druhé polovině roku 1939 vyškrtnutím tehdy "politicky nekorektního" slova Československá, což mimochodem umožňovalo jednouchou úpravu stávajících firemních materiálů) tvořily dělostřelecké dílny vybudované v letech 1916-1918 v Brně-Zábrdovicích. Jejich název K. u. k. Waffenhauptfabrik - Filiale in Brünn napovídal, šlo o pobočku vídeňského Arsenalu. Takže Zbrojovka Brno by mohla klidně mohla psát since 1916, či realističtěji 1917 (tohoto roku se do Zábrdovic přestěhovalo vybavení bývalých dílen 4. pluku polního dělostřelectva z Nové ulice) - ovšem bez zmínky o ručních palných zbraních, neboť ty se tu nevyráběly, ani neopravovaly.

V listopadu 1918 převzal dělostřelecké dílny Národní výbor v Brně. Poté figurovaly pod různými názvy, nejčastěji se objevuje jméno Státní, popř. Československá zbrojovka a strojírna v Brně. Ve druhé polovině roku 1918 se tu mnoho neudělalo, rozhodně se nevyráběly ruční palné zbraně. Ostatně nebylo dost dobře na čem. Nejvyšší kontrolní a účetní úřad tehdejší činnost brněnského závodu charakterizoval: "Výroba továrny omezovala se na menší opravy vojenského nářadí, různé práce kovářské a soustružnické pro vlastní potřebu, jakož i menší dodávky z oboru železničního." Since 1918 tedy přichází v úvahu, jen kdybychom se bavili o "československých" kořenech Zbrojovky Brno; na firearms, natož pak high quality, můžeme klidně zapomenout.

20. ledna 1919 byla zřízena Československá státní zbrojovka, která zpočátku fungovala jako opravárenský státní podnik, přilepšující si různými mírovými výrobními programy. Od jara 1919 se v Zábrdovicích začalo s opravami opakovaček Mannlicher a kulometů Schwarzlose a pro tyto zbraně se začaly rovněž vyrábět některé náhradní součástky (závěry, hlavně, pažby). Objem oprav provedených v roce 1919 nebyl nijak závratný, zpráva NKÚÚ uvádí 10.100 pušek vz. 95, počet opravených kulometů není specifikován. Since 1919? Nu, opravdu vážný důvod by se našel: ve druhé polovině roku 1919 bylo rozhodnuto zřídit v Československé státní zbrojovce československou puškárnu, tedy továrnu na výrobu vojenských opakovaček. Původně byla žhavým kandidátem na dodávku potřebného strojového zařízení štýrská zbrojovka, jenže nakonec v rozhodující chvíli nepodala závaznou nabídku, a tak se nakupovalo od firmy Mauser.

Stroje - a také velký objem polotovarů opakovaček - začaly z Německa přicházet až na jaře 1920. Vedle puškárny se začala budovat i pistolárna - obě v nově získané budově na Nové ulici, tedy nikoli v Zábrdovicích. Since 1920? Puška Mauser se nevyrobila ani jedna, pistolí Nickl pár kousků po armádní testy. Opravovaly se mannlicherovky, víc než 55 tisíc kusů.

V roce 1921 se v Brně pomalu a nejistě rozjela výroba pistolí Nickl, budoucích pistolí vz. 22, vyrobilo se, s využitím dílů existujících zbraní, 5000 krátkých pušek Mannlicher vz. 95 pro četnictvo a také prvních 460 kusů loveckých kulovnic - podle všeho systému Mannlicher. Poslední položka dává docela průkazný důvod uvést do katalogu loveckých zbraní ZB since 1921. Že jsou ale dnes Zbrojovkou Brno nabízeny opakovací kulovnice Mauser? Dobrá, tak to musíme ještě o trochu vpřed: V roce 1922 pokračovala výroba pistolí Nickl, zhotovovaly se zkrácené pušky Mannlicher vz. 95 pro finanční stráž a za využití dílů získaných z Německa byly zhotoveny první brněnské mauserovky. Kompletně vlastní výroba opakovaček Mauser začala od léta roku 1923. A už toho nechejme.

Pro dnešního zákazníka je takové rýpání v minulosti samozřejmě zhola zbytečné a Zbrojovku Brno případné upřesnění nepodstatného data v propagačním materiálu - které jiné ale zvolit? - samozřejmě nevyvede z ekonomických potíží. Pro zájemce o hlubší poznání dějin zbrojní techniky může být ovšem podobné zamyšlení docela zajímavé, neboť v porovnání s komplikovanými a zdlouhavými začátky brněnského zbrojního podniku ještě víc vynikne pozdější vzestup tohoto závodu mezi nejvýznamnější světové výrobce ručních palných zbraní a kulometů. Jev pozoruhodný a pro někoho snad i inspirativní.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=576