IV. Srandamač LEX
Datum: Wednesday, 21. January 2004 @ 00:00:00 CET
Téma: Střelnice


Občanské sdruµení LEX, pořádá kombinovanou střeleckou soutěµ "IV. Srandamač LEX" k rozvoji střelectví a spolupráce mezi sportovními kluby, profesními sloµkami a střeleckou veřejností, dne 14. února 2004, ve Střeleckém centru GUN CLUB v Brně. Zahájení je v 10:00. Přihlá±ky do 12. února 2004. Startovné pro členy LEX zdarma, ostatní 120,- Kč.
Přijďte svojí účastí v soutěµi podpořit střeleckou veřejnost a střelecký sport.

Podrobnosti na internetových stránkách. Vzhledem k předpokládané účasti uvítáme přihlá±ení do 12.2.04. Příhlá±ka obsahuje jméno, příjmení, číslo ZP, bydli±tě, kontakt a zda je nebo není členem LEX. Přihlá±ky po tomto termínu nebo v den soutěµe zahrnují startovné: členové LEX - 50,- Kč; ostatní 170,- Kč na osobu.
Kontakty: www.gunclub.cz
e-mail: gunclu@gunclub.cz
tel.: 541 218 197

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=615