Polské přilby-nová publikace
Datum: Thursday, 12. February 2004 @ 06:00:00 CET
Téma: Novinky


Pan Jerzy Zarawski z muzea v polské Vratislavi mi zaslal velmi zajímavou knihu. Ale nebudeme zde psát jenom o této knize.

Polské nakladatelství Bellona vydalo podruhé knihu již zesnulého sběratele a znalce polských přilb Jacka Kijaka Helmy wojska polskiego 1917-2000.


Kniha formátu A4 má 127 stran textu, který je doplněn četnými dobovými i moderními fotografiemi, převážně černobílými.
Je věnována památce autorova otce plk.Stepana Kijaka, je opatřena obsáhlým úvodem a v jednotlivých kapitolách jsou podrobněm popsány přilby polských vojáků a příslušníků ozbrojených formací v jednotlivých etapách bouřlivých dějin Polska 20.století.
Kniha je opatřena bibliografií a také vysvětlením základních pojmů.
Objednat si ji lze na adrese http://ksiegarnia.bellona.pl

Jacek Kijak byl nepochybně neobyčejnou osobností a shromáždil fantastickou sbírku přilb. O tom, jak sbírka vznikala, píše stručně v úvodním slově. Dovolili jsme si z knihy převzít fotografii sběratele mezi jeho přilbami.


Mnoho fantastických a hodnotných sbírek skončí svoji existenci se smrtí sběratele, který je vytvořil. Sbírka Jacka Kijaka však žije i po smrti svého tvůrce. Nejen na stránkách jeho fundované a jedinečné knihy, ale i ve skutečnosti.
Jacek Kijak svoji sbírku ještě za svého života věnoval Městskému muzeu ve Vratislavi, konkrétně jeho pracovišti, které nese název Muzeum Militariów. Pan Jerzy Zarawski z tohoto muzea na jedné straně v knize popisuje, jak k tomuto darování došlo. Vratislavští muzejníci se pustili do práce a zpřístupnili Kijakovu sbírku veřejnosti v létě roku 2000. Jacek Kijak se otevření expozice, která nese jméno Sala im.Jacka Kijaka, již nedožil. Zemřel o tři měsíce dříve.
Na jeho přilby se nyní jezdí dívat lidé z celé Evropy i z větších dálek.
Podrobnosti o tom, kdy je muzeum otevřeno, zjistíte na jeho internetové stránce http://www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl/


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=632