Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/guns-info.cz/html/mainfile.php on line 17
Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní - Střelecký magazín 3/2004


Střelecký magazín 3/2004
Datum: Monday, 01. March 2004 @ 21:25:08 CET
Téma: Články


Utíká to, utíká. A máme tu nové číslo Střeleckého magazínu.

Na titulní straně najdeme kulomet Jelen. Obrázek má tradičně vztah k článku uvnitř čísla.

Pánové z redakce byli na setkání představitelů České zbrojovky v Uherském Brodě s novináři a tomu odpovídá první tématický blok.

Nový kormidelník drží kurz

Muž v čele CZ UB se po krátké době opět vyměnil a ten nový svolal setkání s novináři. Za továrnou jsou vidět solidní výsledky a do budoucna to vypadá také optimisticky. Byla dokonce prezentována síň slávy. Přejme si proto, aby ta výměna u kormidla byla pro fabriku dobrá.


Žádné kompromisy

Několik detailů o řešení problémů a "problémů", vzniklých při realizaci dodávky pistolí pro policii ČR. Jedna strana, autor -dp-.

Současné pistole CZ

Přehled novinek z nabídky CZ UB v oboru pistolí přináší David Pazdera. Na dvou stranách je vždy pár řádků textu a malý, avšak zřetelný obrázek Petra Packana.

Heckler Koch expanduje na civilní trh

Oberndorfská zbrojovka koupila výrobce luxusních loveckých zbraní z bývalého východního Německa. O obou těchto firmách je jednostránkový článek Martina Helebranta.

BAR ShortTrac a LongTrac

Relativní novinky v nabídce firmy Browning představuje a z hlediska našich myslivců hodnotí autor pod zkratkou EM. Jedna strana.

Polská armádní pistole WIST-94

Čtyřstránkový článek Jiřího Fencla popisuje historii vzniku relativně nové polské armádní pistole a samozřejmě ji podrobně popisuje.

Československé bodáky vz.58

Druhé pokračování článku Jana Šmída o našem v současnosti asi nejrozšířenějším bodáku. Mimo jiné se zde píše i o jeho řezech, opravách atd. Dvě strany.

14,5 mm tankový kulomet KPVT

V tomto článku se nedozvíme takřka nic o historii této zbraně, ale zato je zde podrobný popis včetně popisu demontáže a děje výstřelu. Dvě strany, autor Václav Ceeh.

Kulomety Jelen

Z kulometů Jelen byl každý jelen. Zřejmě totiž příliš nestřílely a když, tak ne dlouho. Ale protože jejich konstruktér "všemožně se vtírá", ačkoli to bylo beznadějné, armáda je zkoušela. Čtyři strany, autor Jan Skramoušský.

Zkoušení zbraní v českých zemích před rokem 1989

V první části tohoto článku, který zřejmě bude mít alespoň jedno další pokračování, se dozvídáme o tom, proč se vlastně začaly palné zbraně zkoušet a o pravěku zkušebnictví. Přes přelom 19. a 20. století a zřizování úředních zkušebních ústavů se dostáváme do doby, kdy bylo potřeba zčít si vzájemně uznávat zkušební značky.
Dvě strany, autor Zdeněk Faktor.

Pistole DUO

Test známé české pistolky se objevil v rubrice testů oldtimerů. Výsledky sasmozřejmě nebyly nikterak oslnivé a bezpečnost této zbraně již taky neodpovídá dnešním požadavkům. Takže je to spíše zbraň sběratelská, což se v závěru článku konstatuje. Dvě strany, autor (mc).

Nové náboje ráže 12,7 mm ve výzbroji AČR

Druhý díl článku. O čem je, o tom nejlépe vypovídá titulek. Dvě strany, autor Ján Roman.

Francouzský kulomet Chauchat F.M. 1915

Na prostřední dvojstraně je velmi zajímavý francouzský kulomet a základní (avšak zajímavé) údaje o něm.

Mechanické vyskakovací nože podruhé

Článek o dvou nožích. Já nožům moc nedám. O to víc mne zaujalo blahopřání redakce ing.Faktorovi k sedmdesátinám, které je vedle tohoto článku. Dovoluji se připojit se k řadě gratulantů.

Zbraně na aukcích

Vladimír Dolínek na jedné straně informuje o cenách historických zbraní na českých aukcích koncem loňského roku. Jedna strana.

Pěchotní zbraně polských ozbrojených sil od vzniku republiky v roce 1918 až do srpna 1939.

Dlouhatánský název uvádí článek s dlouhým seznamem zbraní, které Poláci získali koncem I. světové války a po ní, aby bránili (a taky rozšiřovali) svůj obnovený stát. Je to velmi slušná sbírka, ještě pestřejší než to, co měla naše armáda a soupis bude pokračovat i v příštím čísle SM. Dvě strany, autor Vladimír Šourek.

Experimentální příprava tzv.pravé damascénské oceli wootz

O jednom experimentu, který prováděli pánové a dámy z Technického muzea v Brně a umělecký kovář Pavel Řiháček. Dvě strany.

Tapiserie z Bayeux

Leonid Křížek se v první části většího materiálu zabývá jedním z nejdůležitějších pramenů, které nám vyprávějí o dobytí Anglie Normany. V první části jsme se po stručném úvodu dostali s anglickým králem Haroldem do zajetí francouzských Normanů. Pokračování příště.

Po stopách výroby raket v Čechác h za II. světové války

První část seriálu ing.Bedřicha Růžičky, jež by měla, jak autor v úvodu naznačuje, vnést trochu světla do problému, který je dosud řešen spíše sepisovateli všemožných polopravd a smyšlenek. Na prvních dvou stranách se dozvídáme o převzatí nejdůležitějšách zbrojních závodů protektorátu Němci a o zřízení výzkumného ústavu v Příbrami.

Nagant vz.1895

V demontážní rubrice tentokrát známý ruský revolver.

Náhradní díly pro 7,62 mm pistoli vz.52

Autor se značkou EM nás seznamuje s dřevěnou krabičkou, v níž jsou moc pěkné věci, které se leckdy hodí. Necelá jedna strana.

Hned vedle je malá pozvánka do Lešan, z níž plyne, že záhy přijdou další.

Kalasjnikov, geweer zonder grenzen

Již dvě významná západní muzea uspořádala v posledních letech výstavu o fenoménu Kalašnikov. Tím druhým bylo muzeum v holandském Delftu. Především o publikaci, která byla při této příležitosti vydána, informuje na jedné straně David Pazdera.

Kuntroverzní průkopník Rudolf Jelen

Z pana Jelena by byl člověk asi za chvíli jelen. Ale zajímavý pán to nepochybně byl. Takže se ty dvě strany od Davida Pazdery určitě vyplatí přečíst.

Na zadní straně obálky je řez pistolí Beretta M 1951.

A jsme konečně na konci. Bylo o zajímavé a poučné. Mne asi nejvíce zaujaly články o panu Jelenovi a také povídání o zkoušení zbraní v minulosti. No a pojedeme do Norimberka...

Střelecká revue
Střelecká revue


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=639