Bedřich Brandejs: České zbrojířství IV. část
Datum: Wednesday, 12. September 2001 @ 08:00:00 CEST
Téma: Články


Tentokrát o Brandejsových favoritech - Sylvestrovi a Karlovi Krnkových

Bedřich Brandejs: České zbrojířství IV. část

Světové jména dobyl si svými vynálezy ve zbraních vojenských také Sylvestr Krnka (nar. ve Velkém Boru u Horažďovic r. 1825). Svou činnosť započal již před rokem 1850, kdy ve vojenských kruzích teprv zahájen boj o výhodách zapalování nárazem proti starým křesákům, předloživ svou první zadovku. Ta byla sice zkoušena, ale odmítnuta, „poněvadž prý by voják při rychlejší střelbě potřeboval více nábojů“. Podobně i zadovka druhá r. 1856. Roku 1866, kdy rakouské předovky na bojišti podlehly pruským zadovkám, povstalo množství nových zadovek, však málo se jich osvědčilo. Krnka nemoha svým vynálezem proniknouti v Rakousku, odhodlal se nabídnouti jej do ciziny, načež jeho zadovka r. 1868 zavedena nejprv v Černé Hoře, kde se jí dosud užívá, r. 1869 přijata v Rusku. O rok později přijata i nová nábojnic Krnkova v obou těchto státech. Krnkovka osvědčila se skvěle i s náboji ve válkách Rusů na Chivě a na Amuru, ve válec proti Turkům r. 1876-1878, kde ozbrojení jí byli Rusové, Černohorci, Bulhaři i Rumuni, takže možno tvrdit, že válka ta jedině krnkovkami byla vybojována. Roku 1871 sestrojil Krnka svého „nábojnoše“ sloužícího k zrychlení palby zadovek, a zdokonaliv r. 1873 svou zadovku, nazval ji ve spojení s tímto: „ručním kulometem“. Brzy na to překvapil svým „zrychličem“ hodícím se ke každé zadovce; týž byl přijat pro pěchotu i námořnictvo v Rusku v Švédsku.

V posledních letech také syn Karel Krnka s nevšedním úspěchem se zabývá zdokonalováním vojenských zbraní. Kdežto Krnka otec není přítelem opakovaček, nyní moderních, provedl syn karel na těchto zdokonalení, jichž nelze podceňovati, a též sám několik zdařilých vzorů sestrojil. Z těch uvádíme jmenovitě: „zásobnici pevnou“, později „visutou“ a „skřínkovitou“ r. 1883, z nichž poslednější zavedena v rakouském námořnictvu, u 6 pluků pěchoty, 2 praporů myslivců a jedné části jízdy. Roku 1886 a 1887 konkuroval s Mannlicherem svou „přímotažnou závorou“. Od r. 1887 sestrojil a zdokonalil několikráte nové opakovačky, zejména pak příslušné k nim „krabice nábojové“; zvláštní zmínky zasluhuje téhož „trojkřídlová hlavice závory“ a nejnovější „hlavice čtyřkřídlová“.

Dokončení zítra

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=67