Bedřich Brandejs: České zbrojířství V. část
Datum: Thursday, 13. September 2001 @ 08:00:00 CEST
Téma: Články


Závěr stati, tentokrát mj. o tom, co se vlastně na Všeobecné zemské výstavě z puškařství vystavovalo

Bedřich Brandejs: České zbrojířství V. část

Nelze nám také pomlčeti o tom, že jediná dosud stávající poučná kniha pro puškaře pod názvem "Die moderne Gewehrfabrikation" byla sepsána původně česky, a že jediný odborný list pro vyrabitelé zbraní a střeliva "Der Waffenschmied" taktéž je redigován v Praze, od rozeného Pražana.

Zastoupení zbrojířství na jubilejní výstavě, ač čestné, přec množstvím a výběrem nebylo v náležitém poměru ke skutečnosti, zejména pokud se týče zboží vývozního. Vystavené předměty byly vesměs první jakosti (zboží levné se v Čechách nevyrábí) a s úpravou vkusnou a bohatou. Pražský továrník J. Nowotný odhodlal se dokonce k vystavení několika kusů přepychových (kabinetních) s úpravou umělecky provedenou, pravá to unika v oboru luxusních zbraní a schopná stejně jako ostatní čísla ke konkurenci na každé světové výstavě.

Litovati jest, že vystaveny byly vesměs jen zbraně hotové a nikoli, jak jiné bývá obyčejem, také součástky jednotlivé na důkaz, že vystavovatel tyto sám vyrábí. Tím bylo by bývalo vyvráceno mylné tvrzení obsažené v Kobrově "Naučném slovníku", že čeští puškaři odebírají hotové součástky z ciziny a sami pouze sesazují; že se tak nestalo, padá ovšem na vrub vystavovatelů samých.

Zbraně vojenské byly skvěle zastoupeny sbírkou S. Krnky, jež zahrnovala veškery jeho vynálezy v oboru vojenských zbraní a nábojů, jakož i původní nástroje k zhotovení jich zvláště vynalezené.

Konec

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=68